Høringssvar skybrudsprojekt Trekronergade nyhed

Trekronergade skal hjælpe København med at undgå fremtidens oversvømmelser

Vi har netop indsendt kommentarer til et nyt skybrudsprojekt på Trekronergade, som skal omdanne vejen til en grøn vej med vejbede, som en del af indsatsen for at gøre København bedre forberedt på skybrud.

Vores høringssvar til projektet er skrevet på baggrund af dialog med beboerne. Vi opfordrer forvaltningen til at fortsætte dialogen når projektet nu skal planlægges i detaljer.

Læs høringssvar her:

Skybrudsprojektet på Trekronergade er et af de 300 projekter, som Københavns Kommune godkendte i 2015, for at løse udfordringen med skybrud ved at lede vandet via byens veje frem for at etablere nye dyre kloakrør.

Ved hjælp af en hurtig dialog med beboerne på og omkring Trekronergade, fik vi følgende vigtige opmærksomhedspunkter med i vores høringssvar:

Projektet skal være fartdæmpende

Trekronergade bruges af mange som en gennemkørselsgade, og farten kan blive høj på den smalle villavej.

Der skal være fokus på sikker trafikafvikling

Der er mange blandede trafikanter på vejen, både cyklister, bilister og gående. F.eks. er det vigtige med plads nok på indersiden af et vejbed, da især ladcykler ellers er i fare for at vælte.

Projektet skal ikke fjerne parkeringspladser

Ifølge beboerne i forvejen er mangel på disse pga. meget pendlerparkering.

Stor tilfredshed med en grønnere gade

Både vi og beboerne bakker op om den foreslåede skybrudsløsning, der vil komme kvarterets beboere til gode med færre vandskader ved skybrud.

Vi opfordrer kraftigt Teknik- og MIljøforvaltningen til at tage de lokale beboere tæt med på råd, når den konkrete udformning af projektet fastlægges.

Læs mere om projektet, som vi har afgivet høringssvar på nu, lige her:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.