Trekronergade trafikforsøg permanent nyhed

Trafikforsøg på Trekronergade gøres permanent

Trafikmålinger og spørgeskemaundersøgelser har talt, og konklusionen er er truffet: Trafikforsøget med b.la. nedsat hastighed på Trekronergade gøres permanent indtil den fremtidige renovering igangsættes.

I april og maj gennemførte Teknik- og Miljøudvalget et trafikforsøg i Trekronergade, hvor hastigheden blev sænket til 40 km/t, og gennemkørsel af tung trafik blev forbudt.

Positiv modtagelse af trafikforsøget

Omkring 100 har efterfølgende besvaret en undersøgelse om forsøget, og modtagelsen har overvejende været positiv:

  • 76 % har svaret at de overordnet set har oplevet trafikforsøget som ”rigtig godt” eller ”godt”
  • 94% bakker op om at forsøget skal gøres permanent og indtænkes i den fremtidige renovering af gaden
  • 65% har svaret, at de føler sig mere trygge ved at færdes på Trekronergade, mens 32% ikke har oplevet nogen forskel ift. tryghed
  • 65% oplever at bilerne kører langsommere på Trekronergade, mens 32% ikke har oplevet nogen forskel i hastighed
  • 77% oplever ikke, at der er sket en forskel i trafikken på sidegaderne, mens 15% oplever, at der er kommet færre biler i sidegaderne

Flere tiltag nødvendige for at sikre tryghed

Trafikmålingerne i Trekronergade før og under forsøget viser ikke den store forskel:

  • Gennemsnitshastigheden ligger på ca. 34 km/t. i begge målinger
  • 25% af målingerne viser en hastighed over 40 km/t.
  • 3% af målingerne viser en hastighed over 50 km/t.
  • Fordelingen af personbiler og tungere køretøjer er den samme for begge målinger
  • Der er et fald i antallet af køretøjer i Trekronergade fra 2021 til 2022

Konklusionen på forsøget er, at der er behov for flere tiltag i gaden for at sikre trygheden for de bløde trafikanter – fx i form af bump eller forsætninger. Det vil forvaltningens projektgruppe arbejde videre med i udviklingen af projektet.

Trafikforsøget gøres permanent indtil den fremtidige renovering af Trekronergade igangsættes.

Stor renovering på vej i Trekronergade

Trekronergade skal i fremtiden både være en del af Københavns Kommunes skybrudssikring, helhedsgenoprettes med nye fortove og gade, og blive en mere sikker skolevej.

Har du spørgsmål til projektet på Trekronergade, eller ønsker du at modtage direkte nyhedsbreve om projektet, kan du kontakte projektgruppen på trekronergade@kk.dk:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.