Offentlige toiletter nyhed

Her synes vi der mangler offentlige toiletter

Vi har på opfordring sendt forvaltningen fem forslag til, hvor i Valby der er brug for nye, offentlige toiletter.

Teknik- og Miljøudvalget på rådhuset bad i juni forvaltningen om at lave en liste over mulige placeringer for nye offentlige toiletter i Københavns Kommune.

Det har de bedt om vores input til, og efter en drøftelse i udvalget har vi peget på fem placeringer i Valby:

 • Ved Kulgraven i Kulbaneparken
 • Mogens Fogs Plads
 • Valby Gadekær ved Mosestykket/Erik Ballings Vej
 • Den sydligste ende af Vigerslevparken mod Gl. Køge Landevej
 • Valby Station v/Lyshøjgårdsvej

Se vores argumenter for placeringerne herunder – læs hele vores svar på henvendelsen her:

Ved Kulgraven i Kulbaneparken

På den sydlige side af Kulbanevej øst for Hornemans Vænge er HOFOR ved at anlægge et stort skateranlæg, som får navnet Kulgraven.

Vi tror at anlægget vil tiltrække en stor mængde unge og andre brugere, som opholder sig på stedet i længere tid. Der vil derfor være behov for et toilet, da vi ikke forventer, at brugerne vil gå helt over til den modsatte ende af Kulbaneparken for at komme på toilettet.

Mogens Fogs Plads

Der er stor offentlig aktivitet på og omkring pladsen, primært når vejret tillader det. Der er også en mindre gruppe øldrikkere, der bruger pladsen.

Der har været beboere i området omkring, der har klaget over, at brugere af pladsen benytter de omkringliggende bebyggelsers offentlige arealer ved toiletbesøg.

Mosestykket/Erik Ballings Vej

Lommeparken Valby Gadekær er blevet et rigtig populært område, som benyttes året rundt af alle aldersgrupper. Det er alt fra unge til børnefamilier, der bruger arealet, hvilket er fantastisk.

Behovet er stort her, da der på en solskinsdag typisk ikke er under halvtreds personer samlet på arealet. Her er nemlig rigtig gode muligheder for at nyde vejret grundet den frie placering.

Valby Gadekær

Det uheldige er, at der ikke er mulighed for at foretage toiletbesøg i området. Parken ligger lige op til beboelse og daginstitutioner.

Sydlige ende af Vigerslevparken

I den sydligste ende af Vigerslevparken op til Gl. Køge Landevej er der boldbaner og en del brugere og samtidig langt til det nærmeste toilet.

Valby Station v/ Lyshøjgårdsvej

Vi vil påpege behovet for et toilet på denne side af stationen, hvor der afgår busser og fjernbusser, da der ikke er inkluderet toiletfacilitet i forbindelse med den igangværende etablering af et elevatortårn på DSB’s område

Videre proces for forslagene

Vores forslag vil, sammen med borgerønsker, input fra byrumforvaltere, driftsenheder og andre interessenter, indgå i det samlede arbejde om at udarbejde en liste over ønskede placeringer for nye offentlige toiletter.

Forvaltningen vil kvalificere de indkomne forslag mht. tilslutningsmuligheder, ejerforhold, toiletbehov i området mm. og forelægge listen til  Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2022.

Se hvor der i forvejen er placeret offentlige toiletter i København lige her:

3 svar
 1. Per J
  Per J siger:

  Det kunne overvejes, at lave et pissoir ved Valby St.’s udgang til Skolegade.
  Når personer kommer hjem fra byen efter at have drukket, så er de tissetrængende, og besørger især op ad ejendommene i Skolegade.

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.