Paragraf 18 midler 2019 Valby

Søg penge til dit frivillige, sociale arbejde

Hvert år uddeler Socialudvalget i Københavns Kommune midler til det frivillige, sociale arbejde i København. Puljen for 2019 er netop åbnet, og kan søges indtil den 3. september.

Den økonomiske støtte er også kendt som §18 midler. Støtten gives til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige indsats.

Så hvis du er del af en gruppe eller forening, der udfører frivilligt socialt arbejde for at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer, kan I søge puljen:

Betingelser for at få støtte

For at din forening kan søge, skal I leve op til en række betingelser:

 • Det sociale arbejde skal foregå i København for københavnere
 • Der skal være frivillige tilknyttet projektet
 • Der skal være tale om en social indsats, der kan supplere eller udvikle Københavns Kommunes egen virksomhed inden for det social- og sundhedspolitiske område, herunder sundhedsfremmende initiativer

Lever I op til betingelserne, kan I f.eks. søge til følgende aktiviteter:

 • Besøgsvennetjenester
 • Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
 • Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.v.
 • Frivillighedsformidlinger
 • Kontaktsteder
 • Ledsagerordninger på frivillig basis
 • Rådgivning
 • Sociale caféer
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
 • Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
 • Telefonrådgivninger
 • Væresteder

Der kan desuden i et vist omfang ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige etc.

Få hjælp til din ansøgning

Københavns Kommune afholder informationsmøde om § 18-ansøgningsproceduren:

Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 16:00 – 17:30 i Kvarterhuset på Jemtelandsgade 3, 1. sal, i lokalet “Verdensrummet”, 2300 København S

Læs mere om paragraf 18 midlerne, og send din ansøgning til Københavns Kommune lige her:

Socialforvaltningen forventer at være klar med svar på ansøgningerne i løbet af december 2018.

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *