Valby Idrætspark konference banner

Er det nu det skal lykkes at udvikle Valby Idrætspark til hele Københavns idrætsmekka?

Nuværende og fremtidige brugere af Valby Idrætspark, politikere og forvaltningsrepræsentanter var mandag aften samlet til konference om hvordan vi sammen kan skabe en Valby Idrætspark, der lever op til sit potentiale som et idrætsmekka for hele København.

Omkring 70 mennesker var mødt op i Bevægelseshuset mandag aften, for at give input til en fornyet vision for Valby Idrætspark.

Både små og store klubber, nuværende og fremtidige brugere, polikere og forvaltningsfolk var samlet, og konturerne til hvad den nye vision skal indeholde, blev så tydelige, at der på stedet blev dannet en følgegruppe, der sammen med lokaludvalget og Kultur- og Fritidsforvaltningen skal følge den fornyede vision til dørs.

De store overskrifter for ønskerne til idrætsparkens udvikling var:

 • Sammenhænge – Det skal være naturligt at bevæge sig rundt i idrætsparken, med gode adgangsveje imellem faciliteter, huse og klubhuse.
 • Tilgængelighed – Der skal åbnes op, så der er er bedre adgang til idrætsparken både fra Folehaven, Ny Ellebjerg station, Valbyparken og Ellebjergvej. Trygge og sikre adgangsforhold, så forældre med ro i sindet kan sende deres børn på cykel og gåben til området.
 • Faciliteter – Flere af idrætsparkens faciliteter er nedslidte, og den renovering, der er i gang på stadion er slet ikke tilstrækkelig, hvis den skal kunne tiltrække store kampe. Der er også stort ønske fra alle sider om at udnytte de områder, der i dag ikke er i brug, for eksempel forpladsen til Hafnia-Hallen
 • Partnerskaber – der skal tænkes i samarbejde imellem klubberne, og også ud af boksen i forhold til partnerskaber med erhvervslivet og private investorer.
 • Multifunktionalitet – Når man bygger og renoverer, er det vigtigt at tænke på at faciliteterne skal kunne udnyttes af de mange forskelligartede idrætsgrene, så der kan blive liv på alle tidspunkter af døgnet.

Velkommen fra den nye borgmester

Kultur- og Fritidsborgmester Niko Grünfeld bød velkommen til de 70 fremmødte. Han fortalte, at han som som Valby-borger med tre drenge, der spiller fodbold, er fast bruger af idrætsparken, og kender idrætsparkens udfordringer fra brugerens perspektiv. Han så frem til at få gode input til, hvordan vi kan løfte idrætsparken til at blive en arena for hele København.

Det er ingen hemmelighed, at København har et stort efterslæb på idrætsfaciliteter, og han lovede, at Valby Idrætspark kunne blive et område, der kunne få fokus i denne valgperiode – specielt hvis alle kan være med til at løfte, både borgere, frivillige, foreninger og andre aktører.

Ikke den første vision for Valby Idrætspark

I første del af konferencen opridsede formand for Valby Lokaludvalg Michael Fjeldsøe, områdechef for Kultur V Rikke Skovbølling Brandt og Peter Højriis fra Teknik- og Miljøforvaltningen de mange planer og visioner, der er gået forud for det nuværende arbejde, og de planer, der er på dagsordenen nu.

Se slides for første del af præsentationerne her:

Alt kan ikke finansieres med grundsalg

Michael Fjeldsøe fortalte, at en helhedsplan for Valby Idrætspark var på bordet første gang i 2009. Grundideen var dengang at udvikle en idrætspark med fokus på idræt, hvor indtægter fra grundsalg i området gik til udvikling af idrætsfaciliteterne.

Siden er Valby Idrætspark beskrevet i både bydelsplanen for 2013 og 2017 – og lokaludvalget anbefaler, at den nye vision beskriver, hvad vi gerne vil have Valby Idrætspark skal kunne, og hvad der økonomisk skal til for at realisere det.

Grundsalg alene kan ikke finansiere alle planer, så det skal beskrives, hvad vi mangler for at komme i mål, så det kan bevilges løbende fra Københavns Kommunes budgetter.

Fra STOR til STORSLÅET

Rikke Skovbølling Brandt, chef for Kultur V, har i det sidste års tid arbejdet med den fornyede vision, som har titlen Fra BIG til GREAT. Den læner sig op af det tidligere arbejde med idrætsparken, men nu skal der endnu flere ord og pejlemærker på.

Valby Idrætspark er et unikt sted i byen. Mangfoldigheden af klubber og antallet af kvadratmetre ser man ikke andre steder. Men en ting er at være stor – hvordan bliver vi storslåede?

Peter Højriis fra Teknik- og Miljøforvaltningen gennemgik de lokalplaner, der ligger for området, og hvilke tanker forvaltningen har gjort sig, specielt om at åbne området op, og sikre gode adgangsveje og infrastruktur – specielt er en fredeliggørelse af Julius Andersens vej og en tunnel fra Blushøjvej, der vil give adgang til Folehaven, højt på dagsordenen.

Vi skal tænke stort hvis vi skal holde på eliten

Jan Barslev, daglig leder af Hafnia-Hallen og sportslig ansvarlig i AJAX, efterlyste de store tanker og den overordnede sammenhæng i idrætsparken. Sport og idræt skal være i centrum, men også fritid og uddannelse. Og der skal skabes en infrastruktur, der gør det muligt at bruge området, og som binder området sammen.

Se slides fra Jan Barslevs oplæg her:

Det synspunkt støttede blandt andre Per Jakobsen, formand for Boldklubben FREM. Som repræsentant for eliteidræt, efterlyste han bedre faciliteter og nye partnerskaber. Der er andre krav til eliten i dag, og hvis Valby Idrætspark ikke kan leve op til dem, finde de hurtigt andre steder at lægge deres aktiviteter.

Jesper Dyjak fra Valby Boldklub, der er i gang med at flytte fra Grønttorvet til Valby Idrætspark, efterlyste bedre infrastruktur, så det bliver trygt at færdes i idrætsparken, og inspirerende byrum imellem faciliteterne.

De små klubber mangler plads og omklædning

Som repræsentant for de mindre klubber fortalt Martin Rambusch Jakobsen, bestyrelsesmedlem fra Copenhagen Tomahawks, om klubbens udfordringer med at få plads til at opbevare udstyr og kunne tilbyde omklædning, især til de kvindelige spillere.

Han efterlyste også, at idrætsparkens baner bliver mere multifunktionelle. Rigide regler fra blandt andre DBU kommer ofte i vejen for, at banerne kan bruges til andet end fodbold.

Se billeder fra Martin Rambusch Jacobsens oplæg her:

De fysiske ramme begrænser væksten

Lasse Cederquist fra Københavns Idrætsefterskole afsluttede talerækken, med et ønske om at tænke både bredden og eliten ind i udviklingen af den nye vision. Ingen bredde uden elite, og ingen elite uden bredde.

De fysiske rammer sætter begrænsninger for væksten, og Valby Idrætspark kan slet ikke hamle op med idrætsfabrikker i andre dele af landet, hvor man kan starte fra børnehavealderen, køre videre til efterskole, og senere på college mm.

God energi blev til en følgegruppe

Den afsluttende spørgerunde og debat afslørede, at der var stor interesse for at danne partnerskaber og samarbejder på tværs af klubber og foreninger, for at få realiseret en ny vision for Valby Idrætspark.

Derfor blev der på stedet nedsat en følgegruppe, der sammen med lokaludvalget og Kultur- og Fritidsforvaltningen skal bidrage til den nye vision,og løfte den politisk.

Næste skridt er, at der på baggrund af konference skrives et bud på en ny vision, som lokaludvalget lægger op til debat og videre udvikling.

Du kan følge med i arbejdet ved at skrive dig op til lokaludvalgets nyhedsbrev, hvor du får direkte besked når udkastet er landet:

Vil du deltage i følgegruppen for en fornyet vision for Valby Idrætspark? Så tag kontakt til lokaludvalgets sekretariat på valbylokaludvalg@okf.kk.dk:

1 svar
 1. Viggo Brøndegaard
  Viggo Brøndegaard siger:

  Tak for referatet. Min umiddelbare kommentar er – hvor er tallene om idræt, som kan begrunde hvor, der bør investeres i fremtiden? Her vil jeg godt komme med nogle tal fra CFR-registeret – dvs. de indberettede tal for idrætsforeningerne under DGI og DIF. Kik her:

  https://www.dropbox.com/s/g7ym49a7ebmz46c/Idr%C3%A6t%200-12%20i%20KK%20og%20DK.png?dl=0

  Når du kender de tal – hvor skal en ansvarlig politiker så investere først? Et springcenter til pigerne og gymnastikken eller et fodboldstadion til drengene og elitefodbold?

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *