Klubhus tilbage til Kulbanekvarteret

Skår i glæden over årets overførselssag: Kulbaneparken må stadig vente på sit klubhus

Vi er ærgerlige over, at der ikke blev afsat penge til det nye klubhus i Kulbaneparken, som vi og Kulbanekvarteret er blevet lovet. To af vores ønsker til overførselssagen blev dog opfyldt, og der blev også penge til en forundersøgelse af udvikling af Valby Idrætspark.

Lidt over 700 mio. kr. er fordelt på indsatser over hele København i den såkaldte overførselssag – fordelingen af restmidler fra budgetåret 2020. Og Valby har fået penge til en række vigtige projekter:

  • Godt 5 mio. kr. til sikre skoleveje Ålholm Skole
  • 1,6 mio. kr. til begrønning af forpladsen på Smedestræde
  • 2,3 mio. kr. til en forundersøgelse om udviklingen af Valby Idrætspark

Vi ærgrer os dog over, at der ikke blev fundet penge til et nyt klubhus i Kulbaneparken, som vi og kvarteret ellers er blevet lovet. Men vi er glade for, at der er et politisk flertal, der nu har forpligtet sig på, at sagen skal indgå i efterårets budgetforhandlinger og har bedt forvaltningen om at udarbejde et konkret forslag.

Det er vigtigt, for ellers var sagen tabt. Det skal løses mens der kan bygges under anlægget af Kulbaneparken.

Klubhuset i Kulbaneparken henvist til budgetforhandlingerne

Da klubhuset måtte flyttes fra Kulbanekvarteret i 2010 pga. anlægget af Ringstedbanen var det med lovning på, at det ville blive genetableret.

Nu ser vi et kvarter med spirende foreningsliv og en ny park og kunstgræsbane på vej – men stadig ingen udsigt til et klubhus ved banen.

Klubhuset er dog ikke glemt i aftalen, men er nævnt i formuleringen:

Parterne er enige om at det videre arbejde med realisering af klubhus i Kulbaneparken afventer forhandlingerne om budget 2022 samt at Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder forslag herom til forhandlingerne om budget 2022.

Det betyder, at et flertal af partierne har forpligtet sig på, at sagen skal løftes ind i budgetforhandlingerne, og har bedt forvaltningen om et oplæg til, hvordan det kan lade sig gøre at finde penge til klubhuset.

Vi vil derfor arbejde videre for at pengene til at genetablere Kulbaneparkens klubhus bliver fundet!

Vejen til Ålholm Skole bliver mere sikker

Det er kvittering for et omfattende arbejde fra medlemmer af Ålholm-kvarterets trafikgruppe, at der nu findes penge til gøre skolevejen til Ålholm Skole mere sikker.

Det er de nære initiativer i trafikgruppens projektforslag, der kan realiseres for de 5 mio. kr., og de omfatter:

  • En fredeliggørelse af Vibenholm
  • Ind- og udstigningsperroner på Skellet
  • Sikrere fodgængerkrydsning på Skellet
  • Krydset Valby Langgade/ Skellet skal signalreguleres
  • Bedre cykelparkering i området

Vi har fuldt trafikgruppens arbejde tæt og bakket op om deres ønsker, så det er en stor glæde, at de første penge nu er afsat.

I sidste uge havde trafikgruppen besøg af overborgmester Lars Weiss – du kan læse mere om besøget og projekterne her:

Smedestrædes forplads bliver grøn

På Smedestræde skal Socialforvaltningen bygge 24 boliger til unge med handicap, og vi har fra starten kæmpet for, at byggeriet blev trukket tilbage fra Valby Langgade så kigget ned ad Smedestræde bevares, og at der blev en grøn forplads med mulighed for ophold.

Smedestræde naboorientering nyhed deling

Begge dele ser nu ud til at lykkes, med afsættelsen af 1,6 mio. kr. til indretning af forpladsen.

Samlet set bliver forpladsen på ca. 159 m2., så det bliver ikke en stor plads. Men for os er det vigtigt, at der bliver en grøn lomme ved det nye byggeri.

Læs mere om byggeriet på Smedestræde her:

Tiltrængt udvikling af Valby Idrætspark

I aftaleteksten for overførselssagen læste vi med glæde, at:

Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre en indledende forundersøgelse af scenarier for byudvikling og udvikling af idrætsfaciliteter i Valby Idrætspark.

Vi har i mange år haft et særligt fokus på Valby Idrætspark, som har stort potentiale for at blive et idrætsmekka for hele København, men lider af mangel på sammenhængende planlægning og nedslidte faciliteter.

I 2018 lavede vi sammen med Valbyparkens foreninger og kommunens forvaltninger en fornyet vision for området, som nu kommer et skridt tættere på at blive realiseret:

Vi glæder os til det videre arbejde for Valby Idrætspark.

Læs mere om overførselssagen og se hele aftaleteksten ovre på Københavns Kommunes hjemmeside:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *