Cykelforhold Valby Langgade nyhed

Se vores fem store ønsker til Budget ’25

Vi ønsker os stadig at cykelstiprojektet på Valby Langgade tager brostenstykket foran Valby Tingsted med – læs mere om dette og vores fire andre ønsker til årets budgetforhandlinger på rådhuset.

I alt har vi sendt fem ønsker af sted til rådhuset, som de kan tage med i forhandlingerne om budget ’25. Ønskerne er velkendte, men det gør dem ikke mindre vigtige for Valby:

 1. Udvidelse af cykelstiprojektet med strækningen foran Valby Tingsted 
 2. Etablering af toilet ved Kulgraven i Kulbaneparken 
 3. En samlet trafikplan for Valby 
 4. Planlægningsbevilling til cykel- og gangforbindelse mellem Høffdingsvej/Ramsingsvej og Grønttorvet 
 5. En samlet affaldsløsning for Toftegårds Plads 

Læs mere om de enkelte ønsker her:

Udvidelse af cykelstiprojektet med strækningen foran Valby Tingsted

Vi har i mange år hørt klager over, at brostensbelægningen foran Tingstedet giver uacceptabelt meget trafikstøj og er usikker at køre på for cyklister.

Belægningen er derudover også i meget dårlig stand og skal under alle omstændigheder renoveres indenfor få år.

Derfor har vi siden cykelstiprojektet startede op ønsket os at få det udvidet til også at inkludere brostensstykket. Det lykkedes ikke at få det med i sidste års budget eller overførselssag, hvorfor det nu er for sent at få det med i det nuværende cykelstiprojekt. Så det skal vedtages som selvstændigt projekt.

Projektet anslås at koste mellem fem og syv millioner kr.

Etablering af toilet ved Kulgraven

Vi har siden 2022 gjort opmærksom på behovet for et toilet ved Kulgraven, hvor store og små skatere og andre af Kulbaneparkens brugere opholder sig, ofte i længere perioder.

Det nærmeste toilet befinder i modsatte ende af Kulbaneparken, næsten 500 meter væk, og følger åbningstiden for den institution, det er placeret ved. Kulgravens brugere og områdets beboere er derfor stærkt generede af, at skaterbanens brugere anvender buske, haver og gårde som toilet.

Vi modtager jævnligt henvendelser om tøj og sko indsmurt i afføring, om lugtgener og om en kraftigt øget mængde af rotter og måger.

Projektet vil koste ca. 1,6 mio. kr. i anlæg, og årlige serviceomkostninger på ca. 0,3 mio. kr.

En samlet trafikplan for Valby

Den seneste trafikplan for Valby blev lavet i 2009, så vi mener det er på høje tid igen at lave en samlet og fremtidssikret plan for trafikken i vores bydel!

Vi har været i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om at lave en lokal trafikplan i forlængelse af forvaltningens aktuelle arbejde med et paradigme for lokale trafikplaner, hvor de to bydele på Amager i 2024 fungerer som pilotprojekter.

Projektet udspringer af vores tidligere arbejde og har massiv opbakning fra både Valbys borgere og repræsentantskabet, der begge prioriterede indsatsen højt i deres input til Bydelsplan 2023.

Projektet vil koste ca. 2,5 mio. kr. 

Planlægningsbevilling til cykel- og gangforbindelse mellem Høffdingsvej og Grønttorvet

Vi har længe arbejdet for at få etableret en cykel/gangforbindelse fra Høffdingsvej/Ramsingsvej til Grønttorvet, da vi mener, at forbindelsen er helt afgørende for at binde det nye område Grønttorvet sammen med det centrale Valby og som skolevej i det nye sammenlagte skoledistrikt til Harrestrup Å Skole.

Forbindelsen er en forlængelse af Den grønne sti, og er det afgørende missing link, hvis bydelsforbindelsen fra Nørrebro og Frederiksberg skal føres igennem via Grønttorvet og Folehaven til Valby Idrætspark.

Den indgår i kommunens planlægning i Kommuneplanstrategi 2023, og der er gjort plads og mulighed for forbindelsen på begge sider.

Det vil koste ca. 4 mio. kr. at få planlagt forbindelsen til bunds. 

Samlet affaldsløsning for Toftegårds Plads

Vi ser med længsel frem til, at anlægget af det nye bibliotek og renoveringen af Toftegårds Plads går i gang.

Vi ønsker selvfølgelig en så god, gennemtænkt og grøn løsning som muligt og arbejdet derfor fortsat på, at affald fra Valby Kulturhus og Valby Bibliotek håndteres ordentlig i en samlet, nedgravet løsning, der kan erstatte den nuværende, hvor containere er placeret i en bevaringsværdig port.

Det vil koste op til 1,5 mio. kr. at etablere en samlet løsning. 

Vores ønsker er indsendt, og nu arbejder vi for, at politikerne lytter til vores lokale ønsker.

Budgetforhandlingerne forventes afsluttet efter sommer. Hvad synes du om vores prioritering af ønsker?

1 svar
 1. Peter Munk
  Peter Munk siger:

  Jeg savner virkelig bedre adgangsforhold til Kbh S. Specielt tunnel under gl Køgelandevej ml grønttorv og station og elevator ml perron og gl Køgelandevej.

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *