Årsplan Valby Miljøgruppe 2020 nyhed

Se hvordan Valby bliver mere bi-venlig og klimabevidst i 2020

Miljøgruppen har lavet deres årsplan for 2020, og mens klimaindsatsen er den helt store overskrift kan det også blive året, hvor Valby bliver en certificeret bi-venlig bydel.

Vores miljøgruppe, der både består af medlemmer af lokaludvalget og frivillige Valby-borgere, laver hvert år en plan for det kommende års arbejde. Planen beskriver fokus, mål og indsatsområder for gruppens arbejde i Valby.

Læs hele årsplanen her:

Årsplan og budget for Miljøarbejdet i Valby 2020-1

I 2020 vil Miljøgruppen støtte op om Danmarks ambitiøse målsætning om at reducere CO2 udslippet med 70% og Københavns mål om at være CO2-neutral i 2025.

Valby skal være Københavns første certificeret bi-venlige bydel

I samarbejde med dansk biavlerforening vil miljøgruppen arbejde for, at Valby bliver certificeret som en bi-venlig bydel. En certifikation, der indtil nu har været forbeholdt kommuner.

Valby har store grønne områder og mange villahaver. Dermed har Valby optimale muligheder for at gøre en reel forskel for bestanden af vilde bier og avlede honningbier samt for biodiversiteten generelt – lokalt i Valby og i hele København.

I løbet af året vil miljøgruppen derfor informere om og fremme bi-venlig beplantning og oprettelse af ’vilde naturområder’, både privat og kommunalt.

De vil engagere Valbys beboere, beboerforeninger, ejerforeninger, skoler og institutioner i biernes levevis, vilkår og udfordringer, da det er let forståeligt og et konkret emne, som alle kan forholde sig til.

I løbet af året vil miljøgruppen:

  • Udbrede information om bier generelt og om bier i Valby specifikt
  • Sætte fokus på biodiversitet og værdien af dyr og planter i byen
  • Gøre det lettere for bi-interesserede Valbyborgere at komme i gang med biavl
  • Tilbyde kurser eller informationsbesøg for bi-interesserede
  • Udbrede information om giftfri haver (i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening) og bi-venlig beplantning samt evt. uddele gratis bi-venlige frøblandinger
  • Etablere tætte samarbejder med kommunens gartnere og forhandlere af planter for at øge andelen af bi-venlig beplantning i bydelen

Fordi indsatsen knytter sig til vores lokalområde – vores egne græsplæner, skolens sportsarealer eller bydelens grønne arealer – tror miljøgruppen på, at indsatsen kan være med til at skabe en stolthed over at bo i en bydel, hvor man i fællesskab gør en grøn forskel.

Tre dage med fokus på klimaløsninger

Miljøgruppen gentager succesen fra 2019 og inviterer til stor klimafestival på Toftegårds Plads. I år strækker festivalen sig over tre dage, fra den 15.-17. maj.

Festivalen vil fokusere på klimaløsninger og CO2-besparelser, som Valbys borgere selv kan implementere i deres dagligdag.

Med klimafestivalen vil miljøgruppen gøre det nemt for Valbys borgere at engagere sig aktivt i Københavns Kommunes bestræbelser på at blive CO2-neutral i 2025. De vil vise folk, at det nytter noget, og at alle kan være en del af løsningen.

En grønnere Toftegårds Plads

Både nord- og syddelen af Toftegårds Plads er forældede byrum med for meget sten og asfalt og for lidt grønt.

Det har miljøgruppen i mange år arbejdet for at ændre – og indsatsen fortsætter i 2020.

I 2020 skal der vedtages en helhedsplan for Toftegårds Plads, i forbindelse med byggeriet af det nye Valby Bibliotek på sydpladsen.

Miljøgruppen vil understøtte, at de ideer om grøn nyindretning af begge pladser, der ligger i helhedsplanen, bliver virkeliggjort.

I perioden frem mod opførelsen af det nye bibliotek vil miljøgruppen samarbejde med pladsens aktører om aktiviteter, der peger frem mod pladsens endelige udformning som en grøn og bæredygtig kulturens plads.

Fortsætte de gode takter fra 2019

Andre markante indsatser, som miljøgruppen vil arbejde videre med i 2020, er:

  • Fokus på unge tilflyttere i kollegier og ungdomsboliger for at give Valbys unge gode, klimavenlige vaner
  • Affaldssortering med fokus på Valby Kulturdage og Valby Kulturhus
  • Reparation, upcycling, genbrug og genanvendelse ved fortsat at understøtte Valbys Reparationsnetværk og nye netværk andre steder i bydelen
  • Byttefremme, b.la. ved at afholde endnu et byttemarked i Valby Kulturhus og vedligeholde og forbedre Valbys to bytteøer ved Valby Bibliotek og på Aksel Sandemoses Plads

Og  miljøgruppen har mange mange flere aktiviteter i støbeskeen i 2020, som du kan læse mere om i årsplanen lige her:

Bliv del af miljøgruppen

Miljøgruppen er en frivillige borgergruppe under Valby Lokaludvalg. Den består af både medlemmer af lokaludvalget og ‘almindelige’ frivillige borgere, der gerne vil have indflydelse på det lokale miljøarbejde.

Gruppen mødes ca. fem gange om året og planlægger aktiviteter og indsatser. Og nye medlemmer er altid velkomne.

Læs mere om miljøgruppens arbejde og meld dig ind i gruppen lige her:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *