Cykeldemo Valby Langgade nyhed

Se hvad Budget ’20 betyder for Valby

Cykelstier til Valby Langgade og Kulbaneparken, ungdomsboliger på Smedestræde, sikre skoleveje til Ålholm Skole og meget mere. Se hvad årets budgetaftale betyder for Valby:

Budgettet er indgået af seks partier på Københavns Rådhus: Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Venstre.

Se hele budgetaftalen her:

Vi har nærlæst dokumentet og fundet frem til de vedtagelser, der handler om Valby – og det er ikke så lidt!

Cykelstier på Valby Langgade

Et stort ønske fra mange borgere bliver opfyldt med Budget ’20: Der er afsat 20,3 mio. kr. til anlæg af cykelstier på Valby Langgade!

Projektet er kompliceret fordi Valby Langgade mange steder er meget smal. Der skal tilføjes cykelstier og samtidig være plads til gående, biltrafik, busstoppesteder mm.

Vi ser frem til processen og forventer, at anlæg af cykelstier udføres på grundlag af en fornuftige inddragelse af Valbys borgere.

Læs mere om projektet ovre hos Valby & Kgs. Enghavebladet:

En hensigtserklæring om cykelforbindelse mellem Grønttorvet og FL. Smidth

Der blev ikke afsat penge til forundersøgelse af forbindelsen over jernbanen mellem Ramsingsvej og Grønttorvet, som vi havde ønsket os.

Budgetpartierne blev dog enige om en hensigtserklæring, som fastslår, at de også ønsker forbindelsen, og de arbejder videre for at finde pengene.

Teknik- og Miljøforvaltningen lover at gå i dialog med bygherrerne i området omkring medfinansiering af forbindelsen.

Læs mere om forbindelsen her:

Anlægget af ungdomsboliger på Smedestræde sættes i gang

Med Budget ’20 kan anlægget af ungdomsboliger til 24 udviklingshæmmede unge endelig komme i gang.

Projektet var allerede klar til anlæg i 2016, men blev stoppet pga. anlægsloftet. Nu har Socialforvaltningen endelig fået grønt lys til at få i gang!

Det betyder også, at det gamle gule hus på Smedestræde 2 bliver renoveret.

Cykelsti, bænke og toiletter til Kulbaneparken

Budgetpartierne har afsat ca. 9 mio. kr. til en gennemgående, asfalteret og belyst cykelsti gennem Kulbaneparken.

Parken får også sin andel af de 500 nye københavnerbænke, kommunen indkøber i 2020, og der bliver opstillet offentlige toiletter.

Både cykelsti, toiletter og bænke var nogle af de store lokale ønsker til kvarteret, så vi glæder os på kvarterets vegne!

Musiktilbud til Københavns skolebørn

En del af budgetaftalen som ikke direkte vedrører Valby, men som vi alligevel glæder os over, er beslutningen om at afsætte flere midler til, at Københavns skolebørn møder musik.

Det er noget, der ligger vores Kultur- og Fritidsudvalg meget nært, og som vi senest satte fokus på med en konference i marts 2019.

Der skal bygges boliger på Toftegårds Plads

Budgetparterne blev enige om, at der udover biblioteket på Toftegårds Plads kan anlægges en bebyggelse på i alt 2.500 m2 almene boliger (ældre-, ungdoms- eller plejeboliger).

Salgsprovenuet fra boligerne skal gå til at finansiere det nye byrum på pladsen.

Ønsket om boliger på Toftegårds Plads kommer ikke fra os eller Valbys borgere. Vi synes dog, at den foreslåede placering og sammensætning af et boligbyggeri i forslaget her kunne være en god løsning.

Læs mere om udviklingen af Toftegårds Plads lige her:

Derudover blev der på budgettet afsat penge til:

 • En forundersøgelse af hvordan adgangsvejene til Ålholm Skole og daginstitutionerne omkring kan gøres mere sikre: 0,5 mio. kr.
 • Etablering af 13 daginstitutionsgrupper på Saxtorpvej: 133,7 mio. kr.
 • Hovedstadens Beredskabs tekniske afdeling på Hansstedvej 7 flytter til Enghavevej. I stedet anlægges 60-70 plejeboliger på adressen.
 • Den midlertidige indkvartering af Københavns flygtninge og Welcome House på Ottiliavej flyttes til  Dortheagården i Nordvest: 7,6 mio. kr.
 • Udbygning af Skt. Annæ Gymnasium b.la. med ny musikbygning: 41 mio. kr.

Se hele budgetaftalen på Københavns Kommunes hjemmeside:

4 replies
 1. Lone ekelund
  Lone ekelund siger:

  Kære lokaludvalg
  Vigerslev. Bydel blir mere og mere livløs fordi 1 A er væk og butiksdøden er igang og der bliver bygget institutioner hvor folk lever indendørs.
  Brandstationen bør overgangsmæssigt stilles til rådighed for kunstnerkollektiver og gallerier
  Som har mistet plads ved Ellebjerg og på grønttorvet
  Senere skaber unddomsboliger meget mere liv
  Der bør også skabes ungdomsboliger på kulbanevej og sportsbaner.
  Vh Lone Ekelund Højbovej 11 de seneste 36 år
  Der var mere liv da jeg flyttede hertil gudskelov for folkekøkkenet
  Og de søde mennesker i min grundejerforening

  Svar
 2. Rita Rasmussen
  Rita Rasmussen siger:

  Kunne der komme cykelsti på Høffdingsvej, da vi skal køre mellem busser der kommer med børn til skole, forældre der kører deres børn til 2 privatskoler og biler der er parkeret så der nærmest kun er en kørebane om morgenen og det gentager sig om eftermiddagen, når man kommer hjem fra arbejde

  Svar
 3. Jette lykkegaard
  Jette lykkegaard siger:

  Meget enig med Lone Ekelund.
  Det mest livlige område er genbrugsdtationen.
  Kunne den flyttes ?( folk kommer i biler, så det går nok) og i stedet etablerer noget kultur, fitness, små værksteder eller lignende samt butiks liv der kan give samling og liv i området. Eller skole, institutioner, eller bare noget andet.
  Bare et forslag til et svært tilgængelig område, der kommer ikke andre end folk der bor der i forvejen.

  Svar
 4. Christina Rath
  Christina Rath siger:

  Begrænsning af biltrafik på Annexstræde og Rughavevej

  Min vej til job går gennem ovennævnte smalle gader. Om morgenen er de ofte stoppet til med biler, så man som cyklist ikke kan være der og bliver tvunget op på fortorvet (hvor loven siger man ikke må cykle).
  Nogle morgener er der biler fra Valby Langegade til Toftegårds Alle, hvor kun 2-3 biler ad gangen kan nå at svinge til højre, mens det er grønt. Og det fører altså til hasarderede/desperate situationer mellem biler og cyklister.

  Måske kan de medtænkes (uden at det koster for mange penge) i forbindelse med cyklesti på Valby Langgade?

  Forslaget kunne være at begrænse trafikken (så kun bilister der skal i P-kælderen til Spinderiet eller bor der, kan køre ind. En anden mulighed kunne være at ensrette gaden.

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *