Borgermøde ny skole Torveporten Valby nyhed

Scenarier for Valbys nye skole ved Grønttorvet blev fremlagt og diskuteret på velbesøgt borgermøde

Scenarierne for en ny skole ved Torveporten blev ivrigt diskuteret, da op mod 100 mennesker fandt vej til borgermøde på Grønttorvet mandag den 25. februar.  

Det var ellers ikke helt nemt at finde vej – borgermødet fandt nemlig sted i et af de sidste gamle lagerrum på byudviklingsområdet Grønttorvet.

I de rå omgivelser bød Valby Lokaludvalg, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Områdefornyelsen Folehavekvarteret og Kultur- og Fritidsforvaltningen indenfor til borgermøde om den nye skole ved Torveporten, der skal åbne i 2026. 

Forvaltningen har brug for input til skoleplaner

Borgermødet var del af en større inddragelse af lokalområdet i en behovsanalyse for Valbys nye skole.

For selv om det er besluttet, at plænen ved Torveporten skal lægge hus til en ny skole i 2026, er det ikke besluttet, hvilken type skole det skal være, og hvordan den skal spille sammen med Valbys eksisterende skoler.

Første del af mødet var en række oplæg om baggrunden for skolen, behovet for skolen, muligheder for forskellige skolestrukturer, og brugen af skolen efter skoletid.

Se slides fra aftenens oplæg i en samlet .pdf lige her:

Enhedsskole eller flermatrikelskole?

Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen bød velkommen, hvorefter Børne- og Ungdomsforvaltningen præsenterede to scenarier for den nye skole, som de havde brug for input fra borgerne til.

De fremlagte scenarier kan skitseres således: 

  • Enhedsskole: En skole med alle klassetrin fra 0. – 9. samlet på én matrikel. Alle Valbys nuværende folkeskoler er enhedsskoler.
  • Flermatrikelskole: Den nye skole bliver en skole for f.eks. 6.-9. klassetrin, med en-to nærliggende skoler som såkaldte fødeskoler dertil.

Fordelen ved en skole, der deler efter 5. klasse, er at skolen kan tage højde for de særlige behov som hhv. ind- og udskolingen har.

Hvor 0.-5. klasse har brug for hjemklasser, værkstedsmuligheder og en stærk kobling til KKFO og klub, har 6.–9. klasse brug for ”basecamps” (trygge elevbaser) og aktivitetetsrum med faglaboratorier​.

Dejligt med åbenhed om processen for en ny skole

Under anden del af mødet stillede oplægsholderne op til diskussion med deltagerne ved fire stande fordelt i lokalet.

Ved Børne- og Ungdomsforvaltningens stand blev der flittigt samlet inspiration til, hvordan man bedst muligt kan imødese lokale behov og ønsker til den kommende skoles brug, både i og uden for skoletiden.

Der var mulighed for at få uddybende svar på sine spørgsmål, og komme med forslag og idéer til den kommende skole. 

Der blev interesseret spurgt ind til de forskellige modeller for skolesamarbejder, og forvaltningen fik mange specifikke opfordringer med hjem. 

En deltager på mødet fortalte, at han var glad for, at det var blevet lagt så åbent frem, hvilke muligheder forvaltningen så, så han havde en chance for at påvirke de forskellige scenarier for en ny skole.

Husk forbindelsen mellem Grønttorvet og FLSmidth

Lokaludvalget stillede op til en diskussion om den nye skoles sammenhæng med Valbys udvikling i øvrigt.

Her blev der ivrigt fremlagt bekymringer over, om sikre skoleveje nu også vil blive prioriteret tilstrækkeligt, og om en broforbindelse over banen mellem FLSmidth og Grønttorvet nu også er blevet husket.

Vi kunne fortælle, at vi fortsat arbejder ihærdigt for en direkte cykel- og gangforbindelse mellem Grønttorvet og FLSmidth – det er en af de sager vi har øverst på dagsordenen i forhandlingerne om overførselssagen. 

Læs mere om den vigtige forbindelse lige her:

Første skridt i en lang proces

Input fra borgermøde skal sammen med input fra de andre skoler, områdeledere, lokaludvalget og andre interessenter danne baggrund for beslutning om skolestrukturen, som Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til den 22. maj 2019.

Herefter kommer forslaget i egentlig offentlig høring, hvorefter udvalget tager en endelig beslutning i efteråret 2019.

Før skolen kan blive en realitet skal Borgerrepræsentationen også godkende projektet, og senere afsætte penge til planlægning og anlæg.

På mødet fremlagde Børne- og Ungdomsudvalget følgende tidsplan for projektet:

Ifølge planen skal den nye skole ved Torveporten stå klar til ibrugtagning i 2026.

Vi takker mange gange for det store engagement ved borgermødet!

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *