Miljøgruppens årsplan 2022 nyhed

Sådan vil miljøgruppen gøre Valby renere og grønnere i 2022

Klimahandling nu! Miljøgruppen vil have flere solceller på tagene, mindre trafik på vejene, mere reparation og genbrug og meget mere natur og biodiversitet i Valby.

Miljøgruppen er en frivillig borgergruppe under lokaludvalget, der arbejdet for, at Valby skal være en bydel, hvor alle kan bo, leve og arbejde miljøvenligt og grønt.

Vi har afsat 325.000 kr. af vores årlige puljemidler til deres arbejde, og i den netop godkendte årsplan beskriver miljøgruppen hvad pengene skal bruges på:

  • At få sparet Valby og København for en masse CO2 
  • At få mere natur og biodiversitet i Valby 

Miljøgruppen vil igen få dig til at overveje solceller på taget, at lade bilen stå når. bytte og reparere mere og plante blomster hvor du kan.

Ud over at informere og lave aktiviteter for lokale Københavnere samarbejder miljøgruppen også på tværs med Københavns Kommunes Klimasekretariat og de øvrige lokaludvalg og miljøpunkter, både omkring kommunens egne klimaløsninger og de nationale mål.

Se hele årsplanen og de planlagte initiativer lige her:

2022 Årsplan og budget for miljøarbejdet i Valby-forside

Du kan hjælpe til!

Miljøgruppen er åben for alle, der vil arbejde for at gøre Valbys renere, grønnere og mere bæredygtig.

Gruppen mødes fem gange om året, og du kan gøre en indsats for lige præcis det, du brænder for!

Læs mere om Miljøgruppens arbejde og meld dig til lige her:

Ned med CO2

Den aktuelle årsplan beskriver en række initiativer, der skal støtte op om målet om en CO2 neutral hovedstad i 2022. Her er et udpluk:

Solceller  

Miljøgruppen har tidligere arbejdet aktivt for flere solceller på tagene i Valby.

I 2022 vil de genoptage indsatsen, da de skønner, at markedet for solceller nu er langt mere modnet med billigere og mere effektiv teknologi og med en professionalisering blandt montører og virksomheder, der arbejder med solcelleanlæg.

Trafik i Valby 

Trafikken i Valby er steget voldsomt over de sidste 10 år. Som forudset, har de nye byudviklingsområder på Carlsberg, Valby Maskinfabrik, Grønttorvet og Ny Ellebjergområdet bidraget med en stærkt forøget bilmængde.

Cykelsti Valby Langgade nyhed 2 deling

Miljøgruppen vil genstarte trafikdebatten og foreslå projekter til den kommende bydelsplan, der kan afhjælpe de store klima- og trængselsproblemer, som trafikken skaber.

Bytte, genbrug og reparationer 

Miljøgruppen har etableret Valbys Reparationsnetværk, hvor alle kan få hjælp til at reparere i stedet for at smide ud.

De har også bygget to bytteøer i Valby, der står på Aksel Sandemoses Plads og ved Valby Bibliotek. Og der er efter en corona-pause også kommet gang i det årlige byttemarked i Valby Kulturhus.

Miljøgruppen vil gøre den nye nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads til et samlingspunkt hvor Valbys borgere kan bytte med hinanden, reparere sammen og på den måde blive klogere på ressourcer og affald.

Affaldssortering under Valby Kulturdage 

Valby Kulturdage genererer store mængder affald, der hidtil blot er samlet i sække og kørt til forbrænding – et problem Miljøgruppen over flere år har forsøgt at komme til livs.

Affald Valby Kulturdage

I 2022 vil gruppen sikre sig, at stadeholderne kun udleverer materialer og service, der overholder regler for brug af engangsservice, og som kan sorteres. Københavns Kommunes beslutning om kun at anvende genbrugelige plastkrus skal implementeres, og vi skal i den forbindelse arbejde med et system, som skal sikre tilbagelevering af krusene efter brug.

Mere natur og biodiversitet

Miljøgruppen startede i 2020 en ambitiøs indsats for insekterne i vores bydel ved navn Valbi-Planen. Målet med indsatsen er at inddrage alle i Valby i en generel forbedring af biodiversiteten i haver, parker og andre grønne områder.

Det arbejde fortsætter i 2022 sammen med en række flere initiativer:

Kortlægning af Valbys grønne områder 

Med en kortlægning af Valbys grønne områder vil miljøgruppen arbejde aktivt for, at de forskellige områder forbindes, og at der skabes flere. De grønne områder, vi har, skal blive mere tilgængelige. Og der skal skabes forbedringer på tværs af bydelsgrænserne.

Begrønning af Toftegårds Plads Nord og Syd

Både nord- og syd-delen af Toftegårds Plads er forældede byrum med for meget sten og asfalt og for lidt grønt.

Miljøgruppen vil understøtte, at de ideer om grøn nyindretning af begge pladser, der ligger i den fremlagte helhedsplan, bliver virkeliggjort.

I midlertidighedsperioden frem mod opførelsen af et nyt bibliotek på syd-pladsen vil miljøgruppen samarbejde med pladsens aktører, Valby Kulturhus, FabLab, Kraftwerket og Valby Haven, om aktiviteter, der peger frem mod pladsens endelige udformning som en grøn og bæredygtig kulturens plads.

Derudover arbejder miljøgruppen aktivt med at danne grønne og bæredygtige netværk og skabe aktiviteter, der øger opmærksomheden på hvad man som borger selv kan gøre for miljøet.

Det hele er beskrevet i årsplanen for 2022, som du kan læse her:

Miljøgruppen er åben for alle interesserede, der vil arbejde for et renere, grønnere og mere bæredygtigt Valby.

Læs mere og tilmeld dig lige her:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *