Toftegårds Plads helhedsplan nyhed

Sådan kan Toftegårds Plads komme til at se ud

“Bølgen” er navnet på det forslag til en ny indretning af Toftegårds Plads, der skal være grundlag for den nye lokalplan for pladsen.

Tegnestuen Schønherr og Rolvung og Brøndsted Arkitekter har vundet parallelopdraget om en ny udformning af Toftegårds Plads.

Forslaget viser hvordan et nyt Valby Bibliotek kan placeres på pladsen, og hvordan pladsen kan skærmes fra trafikken og gøres til et indbydende byrum i Valby.

Illustration Schønherr / Rolvung og Brøndsted Arkitekter

Forslaget viser nogle muligheder for byggeriet på og brugen af Toftegårds Plads, og skal danne grundlag for den nye lokalplan for pladsen, der sandsynligvis skal vedtages næste år, før biblioteket kan anlægges.

Det inkluderer også en renovering af den nordlige del af Toftegårds Plads til et indbydende grønt byrum, og en renovering af legepladsen i Trekronergade.

Visualisering Toftegårds Plads

Helhedsplan for pladsen – Illustration Schønherr / Rolvung og Brøndsted Arkitekter

Læs mere om tegnestuens forslag og se flere billeder og visualiseringer her:

Kun det nye bibliotek er indtil videre vedtaget

Det skal understreges, at forslaget fra tegnestuen er et forslag til, hvordan Toftegårds Plads kan indrettes ud fra de ønsker, som Valbys borgere og politikerne på rådhuset har til pladsen.

Indtil videre er det kun det nye Valby Bibliotek, der er vedtaget og afsat penge til på Budget ’19.

Forslaget er udgangspunkt for arbejdet med at lave en ny lokalplan for pladsen, som starter til næste år. Her skal det b.la. besluttes hvor meget, der må bygges på pladsen ud over det nye bibliotek.

Det rigtige forslag vandt

Vi har siddet i en følgegruppe for arbejdet med helhedsplan for Toftegårds Plads, og vi er enige i, at vinderforslaget er det rigtige.

Forslaget lever op til mange af de ønsker, vi har hørt fra Valbys borgere i den omfattende inddragelse omkring pladsen vi lavede da vi skrev Bydelsplan i 2017.

Især er vi glade for placeringen af biblioteket, for den åbne, transparente stueetage, og den flotte løsning med at lade pladsen fortsætte på taget af biblioteket.

Boliger på Toftegårds Plads er ikke et ønske fra os

Forslaget om at bygge boliger på Toftegårds Plads er ikke en, der er opstået i lokaludvalget. Det er heller ikke et ønske vi har hørt fra Valbys borgere i forbindelse med inddragelsen om brugen af pladsen.

Det er derfor afgørende for os, at alt yderligere byggeri bidrager til pladsens funktion som et kulturelt og samlende centrum i Valby, og at der ikke tillades mere byggeri end foreslået i parallelopdraget.

Vi synes dog, at den foreslåede placering og sammensætning af et boligbyggeri i forslaget her kunne være en god løsning, hvis det besluttes at boliger skal indgå i lokalplanen

Se de visioner, vi har for Toftegårds Plads som et kulturelt centrum i Valby:

8 replies
 1. jakob
  jakob siger:

  Godt med planer om at gøre noget ved Toftegårds plads. Det er i dag et uudholdeligt sted med den stendøde parkeringsplads omgivet af to tungt trafikerede veje. Derfor god idé med biblioteket, som samtidig kan fungere som støjskærm og åbne op for et rum, hvor man kan holde ud at være.

  Jeg forstår dog ikke idéen med jordvolden ud mod Gammel Køge Landevej. Hvorfor ikke lade biblioteket fortsætte ned langs Gammel Køge Landevej og skærme pladsen for denne vej også? Tegningerne/billedet viser i stedet en jordvold og træer. Det ser meget idylisk ud på billedet, hvor børn leger og voksne opholder sig på volden, men for mig at se er det en billedlig forskønnelse og ønsketænkning, som viser manglende forståelse for stedet. Ingen kommer til at sidde på den jordvold og kigge ud på to tungt trafikerede veje, som brøler én lige op i hovedet. Se på den nuværende nordlige side af Toftegårds plads, som i dag er skærmet af med træer. Det fungerer ikke. Der er ingen, som opholder sig på pladsen – bortset fra duer. Det larmer simpelthen for meget. Kan godt frygte, at jordvolden nærmere vil blive befolket med skrald, og pladsen ikke bliver det tiltænkte indbydende byrum, hvis den ikke skærmes ordentlig for trafikstøj.

  Svar
 2. Henrik Jensen
  Henrik Jensen siger:

  Nu må i ikke glemme tilgængeligheden til pladsen, denne gang. Det er utrolig svært at færdes i dette kryds, som fodgænger, og især som handicapped, f. eks som synshandicappet og gangbesværet, og kørestolsbruger. I har fået det at vide utrolig mange gang, jeg ved ikke om i med vilje inurerer det. Det gør det heller ikke bedre at lydfyrene ofte er ude af drift, om det skyldes hærværk, eller hvad, vil jeg undlade at udtale mig om. Jeg håber meget at tilgængeligheden er blevet væsentlig bedre, inden at biblioteket flyttes. Hvis det ikke sker så undlad hellere at flytte biblioteket. Det var slemt nok for mange at borgercenter blev flyttet. Tag nu for en gangs skyld at høre på hvad nogle af de svageste borgere siger, og fodgængerne, det er ikke kun den kørende trafik der skal tages hensyn til med hensyn til tilgængeligheden. Det er fint nok, at der forsøges skaffet mere plads, til cykelister,men det må ikke gå mere ud over fodgængerne. HUSK DET VENLIGST TAK Hilsen Henrik Jensen

  Svar
 3. Marianne Løffler
  Marianne Løffler siger:

  Jeg leder forgæves efter ordet ‘parkering’. Men tænker at det må være en underjordisk løsning i flere etager

  Svar
 4. Richard Kokholm-Erichsen
  Richard Kokholm-Erichsen siger:

  Boliger ved den nye plads vil være et fremtidigt støjhelvede for de kommende beboere.
  Boliger ved den nye plads er en rigtig dårlig ide fordi det vil være roden til utallige konflikter mellem beboere og mange af de påtænkte aktiviteter i det kommende byrum.
  En af de påtænkte aktiviteter har været udendørs forestillinger og koncerter.
  Det vil allerede kunne skabe frustrationer hos beboere i de eksisterende boligbyggerier. At få nogle klods op af aktiviteterne mindet meget om noget der kan sammenlignes med vanvid.
  Der har også været ideer fremme om at have cafeer med mere på og omkring pladsen. Her refererer jeg bare til alle de borgerklager, der allerede er omkring cafe- og værtshusmiljøet i Valby og det øvrige København.
  Jeg forstår til fulde behovet for nye boliger, men her kan man da ikke sige, at Valby ikke har leveret varen.
  Jeg opfordrer lokaludvalget og de med direkte kontakter til medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation til at sige klart fra over for det foreslåede boligbyggeri ved Toftegårds Plads, samtidig med at der takkes for at man nu er i gang med at realisere drømmene for den nye plads.

  Svar
 5. Ditte Kathrine Engelstoftegård
  Ditte Kathrine Engelstoftegård siger:

  Kære Valby Lokaludvalg.
  Tak for jeres utrættelige arbejde igennem årene for at udvikle Toftegårds Plads til en plads til glæde for alle Valbys borgere.

  Valbyhaven på Toftegårds Plads
  Jeg er en af de borgere der pt. bruger pladsen til en Byhave/community garden, som både mange Valbyborgere (især fra de nyere områder) og folk fra helt andre dele af byen, kommer her for at nyde vores lille “havefællesskab og spiselig bynatur”. Jeg kan se at området i hjørnet af pladsen som vi pt. bruger, helt er fjernet på tegningen, hvor der blot er plantet ornamentale træer og græs ind i området. Det er et problem at arkitekter generelt er så dårlige til at tage ud og se på, hvilke elementer der kan (gen)bruges og hvordan kunne man evt. få endnu mere af en eksisterende positiv aktivitet, da min erfaring er at en “TEGNING” kan komme til at styre en beslutningsproces i rigtig høj grad.

  Inviter aktørerne på pladsen
  Derfor er mit ønske at alle os aktører der arbejder med/på/ved siden af pladsen, bliver inviteret ind og spurgt til hvordan vi kunne bidrage til at øge både begrønningen, de kulturelle indslag, cafe, musik mm. på pladsen, så der bliver arbejdet med et ejerskab fra starten. Til et sådant møde vil jeg foreslå at invitere: FabLab, Incita, Repaircafe, Miljøgruppen, Kraftwerket/Folkekøkken/Underwerket mfl grupper i huset, Kulturhuset, Valbyhaven og evt. Movia og politiets afdeling (hvis det stadigt er dem der er i hjørnet af bygningen?).
  Personligt vil jeg og mine frivillige fx rigtigt gerne udbrede vores fine spiselige beplantninger, hvilket giver grønne aktiviteter fx høst og æblefest når det er lokale grønne fingre der passer pladsen på pladsen, istedet for en post på det kommunale driftbudget. På samme måde tror jeg at de andre aktører har masser af ideer til pladsen at byde ind med (fx en repaircafe indbygget i biblioteket, open udendørs scene for både standup og koncerter osv.)

  Så mit råd er, tak for tegningen, men inviter de lokale kræfter ind i udviklingen og tænk ud af boksen i forhold til pladsens drift 🙂

  Grønne og klimavenlige hilsener fra Valbyhavens frivillig koordinator

  Svar
 6. Grethe zinck
  Grethe zinck siger:

  Tak til de gode mennesker, der har plantet på Toftegårds plads. Senest er kasserne blevet malet. Bare rigtig pænt. Det er blevet et dejligt fristed at opholde sig. Fra cafe incita kan jeg sidde i solen og nyde beplantningen i kasserne. Her er dejligt åbent og et skønt frirum.
  Dog mangler der bænke i Valby haven, hvor der her er mange forskellige planter. At gå rundt her er en fornøjelse.
  Desværre synes nogle i Valby og på rådhuset, at pladsen skal ødelægges med byggeri.
  Bevar den åbne plads. Ødelæg ikke det sidste, vi har tilbage af lidt frirum i Valby.

  Svar
 7. Jep
  Jep siger:

  Hvad med at se på en løsning om at føre hele krydset under jorden og så bygge en større park med mere frirum, kultur og natur? Kunne evt. delvis finansieres ved beboerbetaling (frivilligt). Er sikker på at lejlighedsejere i området tæt på godt vil betale et par tusinde kroner hver for at få et sådan frirum og merværdi til deres ejerboliger.

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *