Indstilling Rasmus Emil Hauge Thomsen

Formål med det frivillige arbejde

Mange menneskers hverdag var noget anderledes end normalt under corona-nedlukningen i foråret, og for frivillig i Copenhagen FabLab, Rasmus Thomsen, blev det et af de travleste perioder nogen sinde. Normalt hjælper Rasmus til med indretning af værkstederne og med faste workshops, men dette forår, da verden pludselig stod overfor en ny pandemi, satte Rasmus alt i værk for at hjælpe.

Sundhedsvæsenet stod nemlig overfor en kæmpe udfordring med anskaffelse af værnemidler, og da Rasmus en del af et internationalt netværk af såkaldte “makere” – folk, som producerer alt fra møbler til robotter selv – gik han helt fra starten med i en gruppe, som udviklede prototyper til visirer. Den danske del af denne gruppe blev kaldt “Makers mod Corona” og bestod af mere end 2000 frivillige landet over, som hver især 3D-printede bøjler til visirer på deres egne printere hjemmefra. Visirerne blev sendt gratis ud til alle, som anmodede om dem, og blev pakket og sendt fra blandt andet Copenhagen Fablab, hvor Rasmus stod for en stor del af arbejdet.

Aktiviteter i det frivillige arbejde

  • Udvikle prototyper på visirer
  • Være med til at få viseret godkendt til sundhedspersonale
  • Sætte gang i produktion i værkstedet i Copenhagen Fablab og rundt omkring i Danmark
  • Anskaffede 3D-printere
  • yde support til andre frivillige med hjælp til 3D-print
  • organisere pakning og afsendelse af visirer
  • pakke visirer selv og sende fyldte postbure afsted til post danmark
  • Selv levere til postcentre både i bil og på motorcykel når det hastede
  • Gøre andre bedre! Rasmus ledede, dirigerede og hjalp det store korps af frivillige der alle hjalp til at hjælpe andre med at hjælpe.

Beskrivelse af den/de frivilliges indsats

Helt fra starten af nedlukningen trådte Rasmus til: fra at skaffe 3D-printere og yde teknisk support til at kvalitetsikre visirer og organisere pakning og forsendelse af mere end 100.000 visirer sendt fra Valby alene!
Til hverdag er Rasmus lærerstuderende, og havde derfor et studie at passe samtidig med at være frivillig på mere end fuld tid i Copenhagen Fablab og Makers mod Corona. Der var mange lange aftener med pakning af visirer, og endda en enkelt udskudt eksamen, da der var værnemidler, der skulle sendes ud!

Opnåede virkninger for målgruppen

Det er i høj grad på grund af Rasmus store engagement og samfundssind, at rigtig mange personer, inkl. plejepersonale, tandlæger, kirurger, handicappede og mange flere, kunne føle sig trygge i denne periode, og at ældre ikke skulle side alene, fordi deres pårørende ikke havde adgang til værnemidler. Visirerne nåede derudover også ud over landet grænser, helt til Thulebasen, Grønland og Færøerne!

Rasmus har med andre ord en stor andel i, at rigtig mange mennesker er blevet beskyttet mod Corona i en tid, som var utryg og uvant for mange mennesker. Vi er sikre på, at liv er blevet reddet fordi at mennesker som Rasmus har trådt til, at ydet en kæmpe indsats, og derfor vil vi gerne indstille ham til Frivillighedsprisen 2020.