Områdefornyelse, Bydelsplan 2017 og ny P-zone i Valby

Valby Lokaludvalg har hvert år fokus på bestemte temaer, som vil få særlig betydning for bydelens fremtidige udvikling. I 2016 fokuserer lokaludvalget på Områdefornyelsen på Kulbanevej, arbejdet med en ny bydelsplan fra 2017,og den nye P-zone, som Borgerrepræsentationen vedtog på budget ’16. 

Arbejdet med temaerne sker i samspil med aktuelle kommunale indsatser, og med hvert tema følger en omfattende inddragelse af Valbys borgere. Du kan dermed forvente at høre meget mere om temaerne i årets løb.

 • Miljø
  • er et fast tema, efter lokaludvalget har overtaget den lokale miljøopgave fra miljøpunktet. Hver år udarbejdes en årsplan for arbejdet, som kan findes her. Arbejdet udføres primært af Valby Miljøgruppe, som både består af lokaludvalgsmedlemmer og frivillige ildsjæle.
 • Bydelsplan 2017
  • I 2017 skal Valby Lokaludvalg skrive en ny bydelsplan. Planen skal tegne visionerne for bydelen, og sætte fokus på konkrete projekter, som lokaludvalget arbejder for at realisere. Der bliver en omfattende borgerinddragelse, der starter allerede i 2016.
  • Læs bydelsplanen fra 2013
 • Områdefornyelse på Kulbanevej
  • I 2015 blev områdefornyelsen på Kulbanevej vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget. Områdefornyelsen bliver et tiltrængt løft til et område med mange udfordringer, ikke mindst byggeriet af Ringstedbanen, der skærer sig igennem området. Lokaludvalget vil følge og engagere sig i arbejdet.
  • Læs mere om Valby Lokaludvalgs arbejde med området omkring Kulbanevej
 • P-zoner i Valby
  • På budget ’16 fik Valby en uventet gave. Fra 2017 skal der etableres en ny P-zone i det centrale Valby. Det ligger fortsat ikke fast hvor den skal ligge og hvordan den skal udformes. Valby Lokaludvalg vil sætte sig i spidsen for en borgerinddragelse, for at sikre, at det bliver den bedst mulige løsning for Valby.

 

Læs mere om hvilke temaer Valby Lokaludvalg tidligere har haft fokus på: Tidligere temaer