Lokalplan Blushøjvej Valby nyhed

Ny lokalplan skal give plads til lagerhotel på Blushøjvej

Ny lokalplan for Blushøjvej skal gøre det muligt at bygge et lagerhotel på Blushøjvej 9 – vi har netop indsendt vores høringssvar med flere forbehold for planen.

Overordnet synes vi det er positivt, at lavet en lokalplan for det samlede område ved Blushøjvej mellem Gl. Køge Landevej, Ellebjergvej, Køge-Bugt-banen og Kollegiet Gl. Køge Landevej.

Vi har dog også forbehold overfor lokalplanforslaget i vores høringssvar, da det lægger op til en markant bygningshøjde, og betydelig mere tung trafik til området.

Stiforbindelse til Valby Idrætspark

Forslaget til en ny lokalplan tager højde for en kommende stiforbindelse fra Folehavekvarteret under Køge Bugt-banen til Valby Idrætspark.

Den forbindelse står højt på vores ønskeliste, da den kan forbinde Folehaveområdet i linjen fra Blommehaven – Blushøjvej under Køge Bugt-banen til Idrætsparken ved Valby Boldklubs nye klubhus.

Forbindelsen er vigtig for Folehaven, hvor der er områdefornyelse, og skal indgå i et stisystem via Grønttorvet til det centrale Valby og den grønne cykelrute.

Byggeri med markant højde

Lokalplanarbejdet udspringer af et ønske om at bygge et lagerhotel på Blushøjvej 9 med et etageareal på 5.130 m2 og i en højde op til 20 meter.

Det er en markant bygningshøjde, som kan virke voldsom.

Vi lægger derfor i høringssvaret vægt på, at der ikke dispenseres fra kommuneplanens rammer for bebyggelsesprocent, friareal, bygningshøjder mv.

En attraktiv facade mod Ellebjerg stations gamle forplads

Den gamle Ellebjerg Stationsforplads er ikke med i området for den nye lokalplan, da den er omfattet af lokalplanen for Valby Idrætspark.

Grunden skal med tiden være et attraktivt byggefelt, og salget af grunden skal være med til at finansiere udviklingen af idrætsparken.

Vi lægger derfor i høringssvaret særlig vægt på, at den nye lokalplan stiller krav til udformningen og materialevalget af facaden på lagerhotellet, der vender hen mod stationsforpladsen.

Vi menet, at der bør stilles krav om, at den udformes som en grøn væg (en hængende have) eller på tilsvarende måde lever op til krav om at udgøre en visuelt attraktiv facade.

Lagerhotellet vil skabe tung trafik

Det påtænkte lagerhotel skal bruges som distributionscentral.

Det vil skabe en betydelig trafik af tunge køretøjer, som vil gøre det nødvendigt at skabe sikre forhold for cyklister, når der fra Ellebjergvej og Gl. Køge Landevej skal drejes til højre ind på Blushøjvej.

Især indkørslen fra Ellebjergvej er i dag usikker ved højresving af større køretøjer. Vi ser gerne, at krydset her opgraderes til et lyskryds.

Send et høringssvar senest den 11. september

Høringen om lokalplanen for Blushøjvej ligger offentligt tilgængeligt på Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt.

Hvis du vil give din mening om lokalplanen til kende, skal du indsende dit høringssvar via portalen senest den 11. september:

Læs hele vores høringssvar lige her:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *