Saxtorphsvej lokalplan endelig vedtagelse

Ny lokalplan for Saxtorphsvej er endeligt vedtaget

Teknik- og Miljøudvalget valgte mandag aften at godkende den nye lokalplan for Saxtorphsvej – men det var ikke uden sværdslag partierne imellem.

Det var sidste stop for lokalplanforslaget Saxtorphsvej II mandag aften, da Teknik- og Miljøudvalget på rådhuset skulle tage endelig stilling. Lokalplanforslaget endte med at blive vedtaget af Socialdemokratier, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre.

Dermed er grundlaget lagt for at Børne- og Ungdomsforvaltningen kan bygge en ny institution med 12 børnegrupper på den sidste grønne plet på Saxtorphsvej.

Lokalplan Saxtorphsvej nyhed deling

Øget trafikkaos og tab af et grønt område

Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti stemte imod lokalplanforslaget, og lægger i protokolbemærkninger på mødet vægt på, at “Byggeri af endnu en daginstitution mellem to øvrige daginstitutioner vil give alt for meget trafik i dette villakvarter og skabe kaotiske forhold og sætte trafiksikkerheden over styr.” (K) og at byggeriet medfører, at et grønt område til idræt og sport ikke kan etableres (O).

Dansk Folkeparti kaldte lokalplanforslaget en eklatant brøler.

Trafikproblemerne blev ikke glemt

Partierne, der stemte for lokalplanforslaget, er opmærksomme på. at den nye institution både i anlægsfasen og når den er færdigbygget vil belaste kvarteret med yderligere trafik.

Det adresserede de med to protokolbemærkninger på mødet:

Fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet:

For partierne er det afgørende, at der er et stort fokus på trafiksikkerheden under anlægsfasen både på Saxtorphsvej og de omkringliggende gader, så de mange børn til de eksisterende institutioner kan færdes trygt og sikkert til og fra institution og så områdets øvrige institutioner trygt og sikkert kan færdes på de grønne arealer også mens anlægsarbejdet pågår.” (F, Ø og Å)

Partierne anerkender, at lokalområdet er presset trafik- og sikkerhedsmæssigt. Partiet afventer et budgetnotat om trafiksanering af området omkring Saxtorphsvej, der blandt andet tager stilling til mulighederne for at etablere ensretning, trafikø og begrønning. I forbindelse med løsning af de trafikale udfordringer ønsker vi inddragelse af beboere, grundejerforening, lokaludvalg m.m.” (A, B, F, Ø og V)

Læs hele behandlingen af lokalplanforslaget Saxtorphsvej II her:

En uheldig placering til ny institution

Vi har fulgt sagen om den nye institution på Saxtorphsvej lige fra den blev vedtaget på Budget ’20, og har forsøgt at få Københavns Kommune til at finde andre steder at bygge den nye institution.

Det er der tre grunde til:

  • Der blev givet et løfte fra Borgerrepræsentation i 1995, da de to nuværende institutioner blev anlagt, om at friholde de sidste 2000 m2 af idrætspladsen for byggeri
  • Trafikproblemerne på villavejen er ikke løst med indsatserne beskrevet i lokalplanforslaget
  • Prognoserne understøtter ikke længere behovet for institutionen

Nu er lokalplanen endeligt vedtaget, og vi vil gå ind i arbejdet med at begrænse de trafikale problemer, som vi forventer den vil medføre.

Du kan læse mere om sagen ved at dykke ned i vores ældre nyheder om den nye lokalplan for Saxtorphsvej:

Topfoto: Marck B. Permin

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *