Startredegørelse Mølle Alle nyhed

Ny lokalplan for Mølle Allé og Lillegade skal bane vejen for nyt boligbyggeri

3F vil omdanne baggården mellem Mølle Allé, Lillegade og Valby Langgade til boligområde med 4.650 m2 ungdoms- og familieboliger, en daginstitution og flere grønne gårdrum – derfor skal der nu laves ny lokalplan for området.

Efter at have været på pause i over et år, går et nyt boligprojekt på Mølle Allé nu ind i næste fase. Startredegørelsen for projektet er vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget, og forvaltningen går i gang med den nye lokalplan for området.

Projektet blev første gang præsenteret i 2018, hvor vi havde det i intern høring. Nogle af elementerne er ændret siden da, b.la. er det nu ikke udelukkende ungdomsboliger, bygherren vil opføre.

I høringssvaret dengang lagde vi vægt på at:

  • Den gamle bymidte bevarer sin karakter af tidligere landsbymiljø med lave huse i 1-2 etager med skrå tage og som selvstændige bygninger med hvert deres særpræg
  • Der arbejdes med en blandet bolig- og beboergruppe, idet området er meget velegnet til en blanding af ungdoms-, familie- og ældreboliger
  • At der fortsat er åbne, grønne gårdrum i bebyggelsen

Læs hele vores høringssvar fra 2018 her:

Nedenfor beskriver vi hovedlinjerne i den netop vedtagne startredegørelse – læs den hele lige her:

Nybyggeri i et værdifuldt kulturmiljø

Området for den nye lokalplan indgår i Valby Landsby som er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø i Kommuneplan 2019.

Den bevarede vejstruktur fra Valbys landsbyperiode, rækken af småhuse og karakteren af landsby med mange grønne områder, pladser og haver samt store træer er udpegede som bærende bevaringsværdier.

Det er derfor helt afgørende for at bevare kulturmiljøet, at en ny bebyggelse i lokalplanområdet indpasses i den traditionelle arkitektur.

Startredegørelsen slår da også fast, at den nye bebyggelse skal tilpasse sig områdets arkitektur med murede huse i henholdsvis rødlige tegl og pudsede okkergule facader.

Fem, fire og tre etager

Den nye bebyggelse skal tilpasse sig områdets skala med 2-3 etager mod den lavere mere landsbyprægede bebyggelse mod Valby Langgade og Lillegade og med 4-5 etager mod de højere karrébygninger i den østlige del af gården og mod Mølle Allé.

På tværs af området vil der være en offentlig passage, som skaber adgang til områdets gårdrum for beboere og forbipasserende.

Her vil være små mødesteder i grønne omgivelser, nyttehaver på et hævet dæk, aktivitet og bevægelse på institutionens legeplads og aktive overgange mellem boliger og det offentlige rum.

Da Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen den 27. april, vedtog et enigt udvalg en protokolbemærkning om at:

Partierne ønsker at bevare bymidten med karakter af landsbymiljø og at bevare flere af de bevaringsværdige bygninger ved Valby Langgade.”

Bevaringsværdige træer fældes

I startredegørelsen lægger bygherren op til at fælde to træer, der ellers lever op til kriterierne for at blive udpeget som bevaringsværdige. Der er tale om to spidsløn, som er 30 til 40 år gamle.

Placering af bevaringsværdige træer

Placering af potentielt bevaringsværdige træer, der skal fældes i forbindelse med projektet

Startredegørelsen fastslår, at træerne er nødvendige at fælde, da der i lokalplanen vil skulle stilles krav om parkeringskælder. Udgravningen til parkeringskælderen fylder en stor del af grundarealet, hvilket betyder, at det ikke er muligt at bevare de to træer.

For hvert bevaringsværdigt træ, som fældes, vil der blive plantet mindst tre nye.

Forvaltningens anbefalinger til den nye lokalplan

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et lokalplanforslag med særlig fokus på:

  • At bevare den eksisterende bygning i gården og at fastlægge bevaringsværdier for de bevaringsværdige bygninger
  • At bygge i 2-3 etager mod Lillegade og Valby Langgade, 4-5 etager mod Mølle Allé og op til 4 etager i gården
  • At facadeudtryk og -materialitet skal tilpasse sig egenarten i området og underordne sig denne
  • At styrke facadekanten mod vej, og en mere opbrudt facadelinje på gårdsiden
  • At ny bebyggelse skal danne ramme for attraktive opholdsarealer, gode forbindelser mellem gårdrum og omgivelser og internt i gårdrummene samt at sikre kig ind i beplantede gårdrum
  • At styrke den grønne struktur med træer, bede, facadebeplantning og beplantede tage.

Vi har opfordret forvaltningen til også at inddrage øvrige beboere i karéen direkte, da de bliver indbefattet af den nye lokalplan.

Borgerinddragelse efter sommerferien

Efter startredegørelsen er godkendt, går forvaltningen nu i gang med den nye lokalplan. Den skal behandles politisk i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation til august, hvorefter den forventes at komme i offentlig høring.

Den endelige lokalplan kan herefter vedtages i Borgerrepræsentation i starten af 2021.

Se hele punktet på referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. april:

Vil du have direkte besked, når projektet kommer i offentlig høring og du kan give din mening til kende overfor kommunen?

Så skriv dig op til vores nyhedsbrev, der udkommer to gange om måneden med en masse nyt om Valbys udvikling:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *