Miljøgruppen årsplan nyhed

Miljøgruppen til kamp mod klimaforandringer

Klimaindsatsen bliver den store overskrift for vores miljøarbejde i 2021, for hvis København og Danmark skal nå sine ambitiøse mål kræver det handling helt ned på græsrodsniveau.

I miljøgruppens netop offentliggjorte årsplan kan du læse, hvordan vi vil gribe det lokale arbejde an i 2021.

Til arbejdet har vi afsat 250.000 kr. af vores årlige puljemidler, som miljøgruppen skal bruge på konkrete projekter.

Miljøgruppen er åben for alle interesserede Valby-borgere, der vil deltage i arbejdet. Se hvordan du bliver medlem her:

Klimakrisen skal løses

Klimakrisen er vor tids største udfordring, og det haster med at tage den op. Derfor har miljøgruppen valgt at fokusere på Københavns Kommunes mål om at være CO2-neutral i 2025 og Folketingets  i deres arbejde.

At nå målet kræver store strukturelle ændringer af vores samfund, der kun kan gennemføres på højt politisk niveau. Men det kræver også ændringer i den enkelte borgers levevis, og her spiller det lokale miljøarbejde en vigtig rolle.

Reparationer, klimakærlig mad, bi-venlig bydel og meget mere

Årsplanen beskriver en række konkrete projekter, som miljøgruppen vil arbejde med:

Reparation, upcycling, genbrug og genanvendelse

Valbys reparationsnetværk blev etableret i 2019, og de månedlige reparationscaféer er meget velbesøgte og populære. De åbne caféer har desværre været sat på pause på grund af corona, men vi håber at de kan vende tilbage i 2021.

Reparationsnetværk Valby marts nyhed deling

Miljøgruppen vil videreudvikle netværket, og også forsøge at etablere yderligere et mødested i lokalerne på den kommende nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads. De vil desuden forsøge sig med pop-up-cafe andre steder i bydelen.

Læs mere om reparationsnetværket her:

Affaldssortering 

Valby Kulturdage genererer store mængder affald, der hidtil blot er samlet i sække og kørt til forbrænding. I 2019 startede miljøgruppen en indsats for at kulturdagenes affald bliver sorteret. Det arbejde fortsætter i 2021 med en indsats for:

  • At stadeholderne kun udleverer materialer og service, der overholder regler for brug af engangsservice, og som kan sorteres
  • At Københavns Kommunes regler om kun at anvende genbrugelige plastkrus skal implementeres 

Valby Kulturhus har fået opstillet fraktionsopdelte skraldespande til brugerne. Miljøgruppen følger udviklingen og søger at fremme sorteringen i Valby Kulturhus efter renoveringen.

Klimakærlig mad

I samarbejde med husholdningslærer Eline Lange Hansen udarbejder miljøgruppen materiale, der kan inspirere Valbys borgerne til at spise klimavenligt.

Klimavenlig fællesspisning Valby Miljøgruppe Eline

Foto: Moa Nordahl

På grund af corona bliver det til en online indsats, der gennemføres i starten af 2021. I det omfang restriktionerne tillader det, vil miljøgruppen også gennemføre fællesspisninger, workshops og møder især for unge.

Store Forårsrengøring

Store Forårsrengøring i Valby er efter mere end 10 år blevet en fast forårstradition for Valbys borgere.

Især børnefamilierne samles om dagen, som normalt afholdes en lørdag i april, og yder en konkret fællesindsats for deres bydel. Samtidigt bliver alle klogere på affaldsproblematikken, ressourceudfordringer og helt konkrete sorterings- og genanvendelsesproblematikker.

Vi støtter fortsat op om også selv-organiserende indsamlinger, bl.a. med udlån af udstyr, og forventer at gennemføre vores egen store forårsrengøring enten fysisk eller online. Projektet gennemføres så vidt muligt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Bi-venlig Bydel

Miljøgruppen startede i 2020 en ambitiøs indsats for insekterne i vores bydel. Målet er at inddrage alle i Valby i en generel forbedring af biodiversiteten i haver, parker og andre grønne områder, til glæde for bier og insekter.

Valbiplanen Valby miljøgruppe

Macro shot of honey bee on blue flower.

Vi vil engagere Valbys beboere, beboerforeninger, ejerforeninger, skoler og institutioner samt Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, især driftsafdelingerne, i vores arbejde med at øge biodiversiteten og mængden af naturlige levesteder for insekter, dyr og planter i Valby.

Følg projektet her:

Byttefremme

Miljøgruppens to bytteøer ved Valby Bibliotek og ved Impact Roasters på Aksel Sandemoses Plads ved Langgade station vedligeholdes og forbedres løbende.

Bytteøerne medvirker ligesom byttemarkedet til at fremme direkte genbrug Valbys borgere imellem.

Grøn byudvikling 

Både nord- og syd-delen af Toftegårds Plads er forældede byrum med for meget sten og asfalt og for lidt grønt. Vi vil understøtte, at de ideer om grøn nyindretning af begge pladser, der ligger i den fremlagte helhedsplan, bliver virkeliggjort.

Nærgenbrugsstationen på Herman Bangs Plads blev sat på pause som følge af det kommunale anlægsloft. Nu er arbejdet imidlertid sat i gang igen, og pladsen forventes færdig i november 2021.

Vi vil arrangere oplysende møder i anlægsfasen og arbejde for at udvikle netværker, der kan bruge pladsens ressourcer.

Oplysning om hvordan du kan gøre en forskel

Ud over de konkrete indsatser vil miljøgruppen fortsætte arbejdet med at oplyse og informere Valbys borgere om det lokale miljøarbejde gennem vores forskellige kanaler.

Miljøgruppen vil arbejde på at give borgerne oplysning om klimakrisen og de muligheder, den enkelte har for at bidrage til løsninger. Alle skal kunne træffe bæredygtige valg i dagligdagen, det gælder f.eks.:

  • Vores boliger
  • Transportformer
  • Mad
  • Energi
  • Tøj
  • Hvidevarer 

Og det gælder vores omgang med tingene, hvor affaldssortering, genbrug og genanvendelse skal være naturlige vaner.

Vi vil samarbejde tæt med Københavns Kommunes Klimasekretariat, som sidder med det overordnede ansvar for at København når i mål med de høje klima-ambitioner.

Læs hele miljøgruppens årsplan her:

Miljøgruppen er åben for alle interesserede Valby-borgere, der vil deltage i arbejdet. Se hvordan du bliver medlem her:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *