Årsplan miljøarbejdet Valby Lokaludvalg 2019 nyhed

Miljøgruppen går til kamp for klimaet

Miljøgruppen sætter i 2019 arbejdet med klimaproblemerne allerhøjest på dagsordenen med en stor klimafestival på Toftegårds Plads og en række andre indsatser. 

Årsplanen er vores miljøgruppes arbejdsplan for at sætte klima og miljø på dagsordenen og skabe et grønnere og renere Valby.

I planen for 2019 er klimaproblemer den overordnede ramme for aktiviteterne – for der er mere end nogensinde behov for indsatser, der bidrager til at afbøde klimakrisen.

Klimafestival med fokus på klimavenlige transportformer

I maj 2019 vil miljøgruppen afholde en klimafestival over en hel uge på Toftegårds Plads.

Til festivalen kan alle med en bæredygtig klimaagenda få en stand. Det vil være muligt at:

  • Låne og afprøve elcykler, transportcykler og el-biler over en længere perioder
  • Tale med delebilsaktører, offentlige transportudbydere, samkørselsplatforme og andre transportbesparende initiativer

Ved at placere arrangementet på Toftegårds Plads, der er voldsomt belastet af biltrafik, håber vi at kunne synliggøre problemer og løsninger på trafikkens klimaudfordringer.

Begrønning af Toftegårds Plads

I forbindelse med den nye helhedsplan for Toftegårds Plads vil miljøgruppen arbejde for en begrønning af både nord- og sydsiden af pladsen.

Pladserne skal være eksempler på, hvordan fliser og asfalt kan erstattes af træer og grønt til gavn for klima, regnvandshåndtering og til glæde for pladsens brugere.

Frem mod opførelsen af det nye Valby Bibliotek vil miljøgruppen udbygge det nuværende plantekasseprojekt for at skabe indbydende grønne byrum, og understøtte arbejdet med spiselig bynatur i permakulturhaven ud for Teatersalen.

Aktiviteter omkring nærgenbrugsstationen på Herman Bangs Plads 

Den nye, delvis bemandede, nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads kan åbne i begyndelsen af 2020. Her vil du kunne få hjælp og inspiration til bæredygtig affaldshåndtering, bytte og genbrug, og der vil blive etableret gode byttefaciliteter og værksteder.

Miljøgruppen vil arbejde for oprettelsen af:

  • Et genbrugsnetværk, der kan hjælpe borgerne til at forlænge levetiden på deres forbrugsgoder
  • Et reparationsnetværk, der kan være med til at skabe aktivitet i værkstedsfaciliteterne på pladsen

Flere mindre indsatsområder

Miljøgruppen vil fortsætte mange af de mindre indsatser for at skabe et grønnere og renere Valby, f.eks.

  • Store Forårsrengøring
  • Byttemarked i Valby Kulturhus
  • Vedligeholdelse af bytteøerne i Folehaven og ved Valby Bibliotek
  • Valbys reparationsnetværk
  • Oplysning og debat med en række foredrag om f.eks. biodiversitet og bæredygtigt havebrug

Miljøgruppen har dog besluttet at lade det økologiske marked på Tingstedet holde en pause i 2019 – læs mere om det lige her:

Læs hele miljøgruppens årsplan lige her:

Miljøgruppen er en frivillig borgergruppe, der består af Valbyborgere der er optaget af at arbejde med natur, miljø og klima.

Miljøgruppen holder møder 5-6 gang årligt, og planlægger kommende aktiviteter sammen med lokaludvalgets fastansatte miljømedarbejder.

Læs mere om miljøgruppen og meld dig evt. ind lige her:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *