Store Forårsrengøring

Formål

Formålet med indsamlingen er at øge valbyborgernes opmærksomhed på henkastet affald og mindske mængden af affald i Valby.

Hold øje med Facebook og Nyhedsbrevet for info om næste affaldsindsamling i 2020.

Affald er ikke bare affald

Man skal ikke smide guld på gaden, siger et gammel mundheld.

Men i Valby og resten af København smider man affald på gaden, fordi det for den enkelte ikke har nogen værdi. For Klemen Kirkegård, der har været indsamlingsleder til Store Forårsrengøring flere år i Vigerslev området, lyder definitionen på affald; ”når det er blevet smidt på gaden, så er det affald”.

For alt hvad der ligger på gaden bliver sjældent sorteret, men ender enten med meget langsomt at blive nedbrudt i naturen eller brændt på forbrændingen.

Hold Danmark Rent

Ifølge en undersøgelse af organisationen Hold Danmark Rent, smider hver anden af os affald på gaden.

Paradoksalt nok mener 9 ud af 10 danskere, at det er forkert at smide affald andre steder end i skraldespanden. Men det handler ikke kun om at ramme skraldespanden. Det vigtige er, at affaldet ender det rigtige sted.

For meget affald hører hverken til i naturen eller i skraldespanden, men derimod på en genbrugsstation eller i den rette container, så ressourcerne kan genanvendes.

Store Forårsrengøring 2019

 • 370 Valbyborgere var på gaden
 • Fokus på cigaretskodder
 • 1,5 ton affald indsamlet i containeren Bolette
 • Over 15.000 cigaretskodder indsamlet
 • 366 kg. plast
 • 159 kg. metal
 • 120 kg. glas
 • 50 kg. el
 • 6 kg. farligt affald

Store Forårsrengøring 2018

 • 12. år Valby deltager
 • 300 kg. brændbart affald
 • 200 kg. plast
 • 90 kg. glas
 • 2 kg. elektronik
 • 80 kg. metal
 • 3 kg. farligt affald

Store Forårsrengøring 2017

 • Knap 200 Valbyborgere på gaden
 • Fokus på sortering i fem fraktioner
 • Over 6 m3 affald samlet i containeren Bollette
 • 360 liter plast
 • 240 liter metal
 • 180 liter glas
 • 1 boks med farligt affald
 • Velfortjent frokost efter en god indsats

Store Forårsrengøring 2016

 • Over 250 valbyborgere på gaderne
 • Over 8 kubikmeter affald blev indsamlet
 • Gratis mad til over 200 borgere.
 • Musik og fest på Toftegårds Plads

Store Forårsrengøring 2015

 • Mange Valbyborgere samler ind på dagen
 • Affaldet sorteres i fraktioner
 • Affald samles i containeren Bollette
 • Velfortjent frokost efter en god indsats
 • Trommeorkestret Slagkraft underholder

Kontakt Miljøgruppen

Valby miljøgruppe er åben for alle, der vil være med til arbejdet for en grønnere og mere bæredygtig bydel.

Er du interesseret og kunne tænke dig at vide mere, så kontakt miljøgruppens formand Henrik Palsmar på mail: henrik@palsmar.dk.