Metroen rykker tættere på

Både borgerne i Valby og Kongens Enghave samt politikerne på Københavns Rådhus er enige om, at en metro gennem Sydhavnen til Ny Ellebjerg Station er en god idé.  Men om det bliver over eller under jorden det sidste stykke fra Sjælør Station til Ny Ellebjerg er stadig et åbent spørgsmål.

75 borgere primært fra Kongens Enghave og Valby deltog i borgermødet mandag den 18. juni hvor Metroselskabet løftede sløret for de forskellige muligheder for at anlægge en metrolinje gennem Sydhavnen med endestation på Ny Ellebjerg Station. En af de primære knaster i projektet er om metroen skal være nedgravet hele vejen til Ny Ellebjerg Station eller om den skal føres over jorden det sidste stykke fra Sjælør Station til Ny Ellebjerg Station. Prisforskellen på de to løsninger er på over 500 mio. kr. og i sidste ende bliver det en politisk beslutning i kommune og stat hvorvidt man vil ofre de ekstra millioner, der skal til for at sikre Ny Ellebjerg Station som et velfungerende trafikknudepunkt i fremtiden.

Økonomiudvalget i Københavns Borgerrepræsentation besluttede på dets møde den 19. juni at anbefale Borgerrepræsentationen at arbejde videre med projektet. Forud for Økonomiudvalgets møde fremsendte formandsskabet i Valby Lokaludvalg en henvendelse til Økonomiudvalget, der gør rede for Valby Lokaludvalgs primære argumenter for at politikerne på Rådhuset i sidste ende vælger den ned-gravede løsning. Læs henvendelsen her. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til projektet i august 2013. Den formelle beslutning om metroens fremtid – herunder hvilken løsning der vælges for Ny Ellebjerg, bliver tidligst taget i efteråret 2013 og kræver enighed mellem stat og kommune.