Metroborgermøde – bliv godt forberedt

Allerede nu kan du få indblik i det materiale og de beregninger, der ligger til grund for forslaget om kommende metroforbindelse gennem Sydhavnen til Ny Ellebjerg Station. Selve metro-borgermødet afholdes den 17. juni kl. 19-21 i Karens Minde Kulturhus, men allerede kl. 17.30 vil det være muligt at høre om forslagene for de enkelte stationer on location.  Metroselskabets udredning præsenterer seks forskellige mulige løsninger for hvordan en kommende metro kan etableres fra Dybbølsbro via Sydhavnen til Ny Ellebjerg Station. Borgermødet den 17. juni tager udgangspunkt i udredningen og vil være en præsentation og drøftelse af de 6 forskellige senarier.

Læs mere

Udredningen om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Resume af udredning om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

 

Borgermøde – DELTAG I DEBATTEN TIRSDAG D. 17. JUNI

Besigtigelser kl. 17.30-18.30

Vi mødes på tre af de centrale steder på den

foreslåede metrolinje (Besigtigelserne starter på alle steder samme tid, så mød op på det sted du har særlig interesse i).

• Ny Ellebjerg Station (ved S-banen mod

Hellerup)

• Mozarts Plads (ved Cafe Monster Time)

• Teglholmen (på hjørnet af Teglholmsgade

og Teglholms Alle)

Her vil planerne for de nye metrostationer

blive præsenteret.

Borgermøde kl. 19-21

Karens Minde, Wagnersvej 19, 3. sal (loftet)

• Præsentation af det samlede forslag for en ny metroforbindelse gennem Sydhavnen

• Workshop omkring udformningen af de enkelte stationer

• Samlet debat

Der vil blive serveret suppe fra 18.30-19.00 i Karens Minde kulturhus. Tilmelding er ikke nødvendigt.