Indstilling Kulbaneparkens Venner

Formål med det frivillige arbejde

Kulbaneparkens venner er en lille forening der er startet med det ene formål at give de mennesker, der bor omkring parken et godt udgangspunkt for at bruge de omgivelser der er opstået gennem de sidste år. Formålet er at der er en forening som kan forsætte det gode arbejde når kvarterløftet ikke længere er i kulbanekvarteret. At det så er lykkedes allerede at skabe en masse godt inden kvarterløftet stopper tyder på en glidende overgang samt at det var det rigtige at gøre så kvarteret forbliver et samlet kvarter med udgangspunkt i vores nye park

Aktiviteter i det frivillige arbejde

De har lavet gratis arrangementer, f.eks. dragedag og kulturfest. Ligeså har de været med til skabe et grundlag for at andre aktiviteter i parken kan foregå. De åbner for at andre foreninger og lokale kan få sparring og hjælp til at få deres ideer ført ud i livet. De giver også mulighed for at mindre foreninger kan komme med ind under deres og dermed samler de noget af det mere administrative arbejde

Alle deres aktiviteter er Altid med fokus på at give gode oplevelser til nærmiljøet.

Beskrivelse af den/de frivilliges indsats

De er en lille gruppe ildsjæle der bare helt vildt gerne vil gøre det aller bedste for dem der bor ude i Kulbanekvarteret. Jeg har ikke tal på hvor mange timer de bruger på at tale om foreningen i deres forskellige nærmiljø, på de sociale medier, få forståelse af fondsøgning. Generelt er de bare meget tilstede og deltagende i området.

Opnåede virkninger for målgruppen

Foreningen har opnået at skabe et sammenhold på tværs af boligforeninger og kulturer med udgangspunkt i vores nye fælles park og skabt grobund for at et større foreningsliv kan trives og vokse sig større ud fra de små fællesskaber der er opstået under dem og parallelt med dem