Borgermøde trafiksanering Saxtorphsvej nyhed

Kom til borgermøde om trafiksanering på Saxtorphsvej

Vær med til at påvirke de trafikale tiltag på Saxtorphsvej, der er vedtaget på baggrund af byggeriet af kvarterets tredje store institutionsbyggeri: Kom til borgermøde torsdag den 9. juni på Vigerslev Allé Skole.

På Budget ’22 blev det besluttet at afsætte 2,3 mio. kr. til trafiksanering af Saxtorphsvej, som konsekvens af byggeriet af en tredje stor institution i villakvarteret. Nu skal forvaltningen udvikle et projekt på baggrund af beslutningen.

Vi inviterer derfor sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen til borgermøde:

Torsdag den 9. juni kl. 17-19 

Vigerslev Allé Skole, Vigerslev Allé 108  

Borgermødet afholdes med baggrund i:

Du får lejlighed til at høre om den politiske beslutning og mulighed for at komme med forslag til løsninger, som forvaltningen med fordel kan indbygge i det fremadrettede arbejde.

Tilmelding til valbylokaludvalg@okf.kk.dk:

Invitation til borgermøde Saxtorphsvej

 

I beslutningen på Budget ’22 er der lagt til en løsning, der inkluderer:

  • Indkørselsforbud fra  Vigerslev Allé, så Saxtorphsvejs ensrettes for køretøjer mellem Castbergsvej og Vigerslev Allé
  • Plantning af fire vejtræer mellem Vigerslev Allé og Stadfeldtsvej
  • Indførelse af en p-zone i form af  tidsbegrænset standsningsforbud for at begrænse den trafikale belastning i morgen- og  eftermiddagsspidstimen

Trafiksaneringen vil også medføre, at kommunen overtager de to private fællesveje Ole Borchs Vej og Stadfeldtsvej samt etablerer fartdæmpende foranstaltninger på de to veje.

Vil du have dine input med i forvaltningens overvejelser, så mød op til borgermødet. Er du forhindret i at komme kan du også sende dine input til os på valbylokaludvalg@okf.kk.dk:

Vi har fra starten været imod byggeriet, der vil belaste et i forvejen udfordret kvarter med mangel på grønne områder. Du kan læse mere om sagen her:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.