København-Ringsted projektet i høring

Trafikstyrelsen har netop sendt København-Ringsted projektet i høring. Overordnet står valget mellem at udbygge det eksisterende spornet mellem København og Roskilde med et 5. spor eller at etablere et nyt spor over Køge. Uanset hvilken løsning der vælges vil projektet have betydelige konsekvenser for en stor del af borgerne i Valby.

Trafikstyrelsen indbyder til borgermøde torsdag d. 9. oktober 2008 kl.18.15 på Lykkebo Skole. Mødet var oprindeligt tiltænkt udelukkende at omhandle den såkaldte 5. sporsløsning, hvorimod nybygningsløsningen og konsekvenserne for Valby var tiltænkt Borgermødet d. 11. november i Hvidovre Medborgerhus. Efter pres fra Valby Lokaludvalg har Trafikstyrelsen dog besluttet at begynde mødet på Lykke skole med en information om den såkaldte nybygningsløsning – derfor det ændrede møde tidspunkt.

Miljøredegørelser og oplysninger om projektet i øvrigt kan findes på trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk