Scenarier Valby Idrætspark nyhed

Intet nyt superliga-stadion: Udviklingen af Valby Idrætspark skal komme flest mulige til gode

Både Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget på rådhuset har anbefalet at arbejde videre med scenarie Y for udviklingen af Valby Idrætspark, der indeholder faciliteter til bredde-idrætten, men ikke et nyt stadion.

På baggrund af workshops med idrætsparkens brugere, lokale københavnere m.fl. blev der i foråret beskrevet tre scenarier for udviklingen af Valby Idrætspark. De tre scenarier var i grove træk:

  • Scenarie X: Et basis-scenarie, hvor det mest nødvendige arbejde med tilgængelighed, overblik og trafiksikkerhed løses, men uden nye faciliteter
  • Scenarie Y: Flere multifunktionelle haller, klubfaciliteteter, byrum og en ny tribune til det eksisterende stadion
  • Scenarie Z: En udvikling med et nyt superliga-stadion på en ny placering langs Ellebjergvej

De tre scenarier er nu behandlet i både Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. De indstiller samstemmende scenarie Y til til forhandlingerne om Budget ’23.

Udkast scenarie Y Valby Idrætspark 2022

Scenarie Y

Kultur- og Fritidsudvalget tilføjer, at de nye faciliteter skal komme flest mulige københavnere til gavn. De anbefaler derfor ikke scenarie X og Z.

Behold det, der fungerer i dag

I vores kommentar til behandlingen opfordrede vi til at satse afgørende med investeringer i nye faciliteter, men placere dem, så de værdifulde af de eksisterende faciliteter beholdes.

Se vores kommentar til behandlingen her:

Vi glæder os over den fælles beslutning om at indstille scenarie Y, og ser frem til at arbejde videre i samarbejde med rådhuset, idrætsparkens brugere, klubber og besøgende for en Valby Idrætspark, der lever op til sit potentiale.

Se alle de tre fremlagte scenarier her:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.