Damhussøen spørgeskema nyhed

Hvordan vil belysning om Damhussøen påvirke dig?

Forvaltningen har brug for at vide, hvordan du benytter stierne omkring Damhussøen i dag, som input til et aktuelt projekt om at etablere belysning på stierne rundt om søen. Svar på et kort spørgeskema senest 3. juli.

Beslutningen om at etablere belysning rundt om Damhussøen blev taget af politikerne på rådhuset i forbindelse med Budget ’22. Formålet med belysningen er at gøre stierne mere tilgængelige for københavnerne efter mørkets frembrud.

Kort over Damhussøen.

Kort over Damhussøen. Belysning kommer kun, hvor den røde linje er.

Hvis du benytter dig af stierne, vil forvaltningen gerne have din hjælp. Besvar et kort spørgeskema senest den 3. juli om, hvordan du i dag benytter stierne, og hvordan du tror belysningen vil ændre din adfærd:

Dyreliv skal påvirkes minimalt

Belysningen om Damhussøen skal gøre det muligt at orientere sig på stierne i de mørke timer og vil understøtte målsætning i Kommuneplan 19 om øget adgang til byens vand- og naturområder.

Det er et krav i projektet, at dyreliv og biodiversitet skal påvirkes minimalt. Derfor kan projektet kun realiseres under følgende forudsætninger.

  • Belysningen skal være nænsom overfor naturen, så eksempelvis flagermus og insekter ikke forstyrres
  • Der benyttes lave pullerter i 1-1,2 meters højde, og muligheden for belysning i røde toner undersøges, da det minimerer påvirkningen af dyrelivet
  • Ingen træer beskadiges
  • Der sættes kun belysning på, hvor der i dag ikke er gadebelysning
  • Der ansøges om dispensation fra fredningen  ved Fredningsnævnet, inden projektet kan gennemføres

Vi deltager i en arbejdsgruppe med medlemmer fra både Valby og Vanløse Lokaludvalg, der orienteres løbende af forvaltningen og projektets rådgiver. Gruppen var i maj måned på besigtigelsestur rundt om søen for at give input til eventuelt valg og placering af lyskilder:

Ud over inddragelsen af københavnere og foreninger i spørgeskemaundersøgelsen bliver der iværksat en større flagermusundersøgelse i området hen over sommeren.

Ny udviklingsplan på vej

På baggrund af beslutningen om at afsætte midler til lys omkring hele søen, og ikke kun østsiden, skal der udarbejdes en ny udviklingsplan for området. Dette arbejde starter i efteråret 2022, hvor mange af de samme interessenter som har haft mulighed for at komme med input over sommeren bliver inddraget igen.

Belysningsprojektet forventes at være afsluttet inden udgangen af 2024.

Læs også om projektet ovre på Københavns Kommunes hjemmeside:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *