Hotspot i skøbeskeen

Den 22. deltog over 50 aktive i seminar om Hotspot.

Lokaludvalget og Integrationsborgmesteren indledte mandag den 22. september seminar om Hotspot i Akacieparken og Sjælør Boulevard.

Formålet med mødet var, at give Integrationsforvaltningen input til den kommende plan for hotspots initiativerne, som skal godkendes af de politiske udvalg i begyndelsen af 2009.

På seminaret var der klar opbakning til, at der sendes flere opsøgende gademedarbejdere ud i områderne, gerne med lokal baggrund. Der ønskes ikke mere overvågning, men trygheds- og tillidsskabende aktiviteter. Fritids- og klubtilbud blev også debatteret indgående i de to områder.

Der var god deltagelse fra lokale beboere, nærpolitiet, SSP og en række institutioner i de to områder. Akacieparkens Ungdomsråd og Natteravnene fra Sjælør Boulevard deltog også.