Hotel- og Restaurantskolen indledende høring nyhed

Hotel- og Restaurantskolen vil udvide med campus og boliger

Vi er positive overfor Hotel- og Restaurantskolen drømme om at udvide med en ny skole, studieboliger og familieboliger, hvis de historiske bygninger ud til Vigerslev Allé og Kjeldgårdsvej bevares, og studieboligerne bliver til at betale.

Vi har haft idégrundlaget til ombygningen i en meget tidlig høring, da Hotel- og Restaurantskolen stadig forhandler med Pension Danmark om byggeriet, der også vil kræve en ny lokalplan.

Hotel-og Restaurantskolen drømmer stort

Hotel- og Restaurantskolen ønsker at udvikle området til et ‘gastronomisk campus’ med:

  • Ny fagskole på en del af ejendommen
  • Nye studieboliger og familieboliger
  • Kombineret skole og liberalt erhverv på den resterende del af ejendommen

Drømmen omfatter både nybyggeri og ombygning af flere af Allers gamle bygninger.

Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Alle (15)

Meningen er at etablere boliger i det bevaringsværdige røde murstensbyggeri ud til Vigerslev Allé og Kjeldsgårdsvej. Resten af grunden skal bebygges med højere bygninger end i dag, for at gøre plads til mere grønt på grunden.

Drømmene inkluderer også orangeri på tagene og etagerne, da skolen gerne vil producere flere af sine råvarer selv.

ValbyLIV har fået en snak med direktør Anne-Birgit Agger om de store planer, som du kan læse her:

Vi ser positivt på mulighederne, da vi mener det har stor værdi for Valby at være hjemsted for en fagskole og et uddannelsesmiljø af denne type, og vi anerkender skolens behov for udvikling og nye bygninger.

Se hele vores kommentar til planerne her:

Vi har overordnet tre indspark til planerne:

Bevar områdets historie

Vi ser det som en væsentlig kvalitet, at den ikoniske bygning langs Kjeldgårdsvej med tårnvirkningen på hjørnet ved Vigerslev Allé bevares i sin helhed.

Bygningen markerer stedets historie og har høj arkitektonisk værdi.

Vi vil lægge vægt på, at nybygninger ud mod Vigerslev Allé ikke overstiger gesimshøjden på den modsatte side af vejen svarende til Vigerslev Allé 7-11.

Studieboliger skal være til at betale

Hvis der bygges ungdomsboliger vil vi lægge stor vægt på, at de underlægges reglerne for kollegieboliger og tilbydes til en pris, studerende kan betale.

Intentionen med at give skolens egne elever førsteret til boligerne kan vi godt bakke op om.

Skab sammenhæng med grønne stier

Vi ser meget gerne, at der etableres en stiforbindelse til gående og cyklister igennem området, ligesom vi synes der skal etableres gangstier bagom skolehaverne.

Helt konkret foreslår vi at inddrage området i det kommende lokalplansarbejde, så de nødvendige udlæg til etablering af stier kan sikres.

Offentlig høring til næste år

Københavns Kommunes forventer, at et lokalplanforslag kan være klar til politisk behandling omkring årsskiftet, og godkendes det, kan det komme i offentlig høring i februar-marts 2022.

Vi ser frem til at følge processen med udvikling af planerne.

Hold dig opdateret med udviklingen i denne og andre politiske sager i Valby ved at skrive dig op til vores nyhedsbrev, der udkommer to-tre gange om måneden:

 

2 svar
  1. Mads Kusk
    Mads Kusk siger:

    Vedr. sti gennem området og bag om skolehaverne, så vil jeg påpege, at man risikerer at påvirke det vilde dyreliv, som på Banevolden har en korridor (men en fantastisk sti ville det givetvis være)

    Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.