Høringsfrist for Grønttorvet nærmer sig

Har du kommentarer til lokalplanen for Grønttorvsområdet, som Valby Lokaludvalg skal være bekendt med, inden de afgiver deres endelige høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen? Så skriv eller mail til sekretariatet for Valby Lokaludvalg så det har dine input senest den 1. august 2011.   

Mail til dse@okf.kk.dk eller skriv til Valby Lokaludvalg, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby.

Lokalplanen handler foruden udvikling af Grønttorvsområdet også om forskønnelse af Torveporten og omlægning af krydset Retortvej/Folehaven, samt en tilknyttet miljørapport. Den er i høring fra den 18. maj til den 18. august 2011.

Mere information

Du kan læse mere om lokalplanen for Grønttorvsområdet på hjemmesiden www.kk.dk/lokalplanforslag.

Download flyer om Grønttorvsområdet
Download folder om Grønttorvsområdet

http://www.blivhoert.kk.dk kan du også læse om forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger. Fristen her er den 18. august.