Tidligere høringssvar

Baggrundsmaterialet til de enkelte sager kan findes på blivhoert.kk.dk, og under dagsordenen for det lokaludvalgsmøde, hvor de er blevet behandlet. Se Københavns Kommunes hjemmeside.