Herman Bangs Plads underfinansieret

På grund af fejlberegninger og udforudsete udgifter, er anlæggelsen af Herman Bangs Plads underfinansieret med estimeret 2-4 mio. kr.

Derfor foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen nu, at der udarbejdes et mindre projekt, som kan anlægges for de samme midler. Nej siger Valby Lokaludvalg, der hellere vil arbejde for at finde den manglende finansiering, så projektet kan udføres som tiltænkt.

Det første af sin art 

Projektet har i forvejen et ret begrænset anlægsbudget, ambitionerne tager i betragtning. Herman Bangs Plads skal være et foregangsprojekt, der skal vise vejen for, hvordan et aktivt, grønt og indbydende byrum kan kombineres med nærgenbrug.

Lokaludvalget mener, at det vil være en betydelig forringelse af pladsens funktioner at reducere i antallet af bygninger, værkstedsfaciliteter og grønne områder til leg og ophold, som vil være resultatet af en omprojektering.

Hvorfor er budgettet skredet?

I Budget 2015 blev der afsat 12 mio. kr. til ”udvikling af et grønt byrum med integreret nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads”. Projektet er yderligere finansieret med 1 mio. kr. fra Områdefornyelsen Gl. Valby og med 3 mio. kr. fra affaldstaksterne – i alt en samlet anlægsbevilling på 16 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen peger på to årsager til, at økonomien er skredet:

  • Projektet kræver en lukning af Vilhelm Topsøes Vej, hvilket betyder, at varetransport til og fra SuperBrugsen på Herman Bangs Plads fremover skal foregå af Harald Kiddes Vej. Løsningen kræver en ombygning af vejen, i samarbejde med Valby Andelsforening, som ejer vejen
  • Rådgiveren, som vandt projektforslaget i 2015, har underestimeret anlægsøkonomien med 2-3 mio. kr., som følge af en regnefejl fra en ekstern rådgiver. Dette betyder både, at projektets samlede økonomi ikke længere kan overholdes, og at projektet forsinkes. Projektet er nu i forbindelse med en virksomhedsovertagelse ved at blive overtaget af en anden rådgiver

Hammeren falder på mandag

På mandag skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om projektet skal omprojekteres og ibrugtagningstidspunktet rykkes.

Udover en omprojektering har forvaltningen foreslået to mulige løsninger:

  • Projektet annulleres, og 9,2 mio. kr. fra Budget 2015 tilbageføres til kommunekassen, og 3,0 mio. kr. i affaldstakstmidler tilbageføres til affaldstakstområdet.
  • Man forsøger at rejse den manglende finansiering, f.eks. på Overførselssagen 2018, så det tidligere besluttede projekt kan gennemføres.

Valby Lokaludvalg har søgt om foretræde på Teknik- og Miljøudvalgets møde mandag den 19. december, for at anbefale en alternativ finansiering af budgetoverskridelsen.

 

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.