Helhedsplan for Ny Ellebjerg efterlyses stadig

Over 60 borgere var mødt op tirsdag eftermiddag for at høre om den planlagte underjordiske metrostation ved Ny Ellebjerg.

Mange kommenterede at det var omtrent lige så svært at finde frem til mødet på Next Uddannelse, som det er at finde rundt på Ny Ellebjerg station. Men selv om lokalet var godt gemt, bød det på den helt rigtige udsigt over mødets emne.

Naboer til Ny Ellebjerg ønskede klar besked

Langt de fleste fremmødte var naboer til den nye station, og var meget interessede i både udviklingen af stationen og området som helhed – og bekymrede for støjgener og trafikale problemer under byggeriet af den underjordiske metro.

Især tre emner lå dem på sinde:

  • Hvordan vil de mange nye passagerer til stationen påvirke området omkring Ny Ellebjerg trafikalt?
  • Hvad kan man som nabo til byggepladsen forvente af støj, gener ved tung trafik og omlægning af sporene på stationen?
  • Er der nu endelig udsigt til, at Ny Ellebjerg station kan blive en tryg og overskuelig station med ordentlige adgangsforhold?

Ny underjordisk station kræver nye planer

Birte Berthelsen fra Center for Byudvikling i Københavns Kommune startede med at gennemgå den officielle baggrund for mødet. De nye planer om at anlægge Sydhavnsmetroens endestation på Ny Ellebjerg som underjordisk station, kræver et nyt kommuneplantillæg og en ny miljøredegørelse.

Slides fra Center for Byudvikling

De nye planer er i høring indtil den 16. august, og al høringsmaterialet kan findes på Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt:

Et komplekst projekt under tidspres

Metroselskabet gennemgik i detaljer, hvor langt de er med planerne er for den nye station, hvor store gener der bliver for beboerne i området, og hvordan naboer kan få kompensation og informationer.

Den store udfordring med Ny Ellebjerg er, hvordan man skaber gode og logiske adgangsforhold på en station med mange krydsende spor og store niveauforskelle. De har især fokus på:

  • At de bliver lettere at finde rundt på Ny Ellebjerg station
  • At det bliver tryggere at færdes på stationen

De arbejder under tidspres, for udgravning til stationen skal være færdig, inden Banedanmark skal åbne den nye ringstedbane i december 2018.

Borgermøde Ny Ellebjerg station Valby den 20. juni 2017 [Skrivebesk

Slides fra Metroselskabets præsentation

Lokaludvalget ønsker en løsning på Ny Ellebjerg som helhed

Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg, rundede talerækken af, ved at gentage lokaludvalgets ønske om, at der kan komme en samlet løsning for Ny Ellebjergs store problemer med adgangsforhold og overskuelighed.

I 2016 fik lokaludvalget lavet en funktionsanalyse af stationen – en analyse af, hvordan Ny Ellebjerg kan blive et velfungerende trafikknudepunkt med forskellige placeringer af metrostationen.

Funktionsanalyse Ny Ellebjerg station Valby

Analysen anbefaler, at der i forbindelse med en underjordisk metrostation anlægges en dyb gangtunnel, der forbinder alle perroner på Ny Ellebjerg.

Gangtunnel Ny Ellebjerg Valby

Lokaludvalget ser fortsat en samlet tunnel, der kan forbinde de mange togforbindelser på stationen, som en vigtig del af en samlet løsning for stationen.

Husk at svare på høringen

Efter spørgsmål og svar, sluttede borgermødet med en opfordring til alle deltagere om at gå ind og skrive deres kommentarer til høringen på kommunens høringsportal inden fristen udløber den 16. august.

Se høringen og send dit svar her:

Læs mere om lokaludvalgets arbejde med Ny Ellebjerg station:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *