Trekronergade trafikforsøg nyhed

Trafikforsøg i Trekronergade nedsætter hastigheden fra uge 14

Projektet, der skal skybrudssikre, genoprette og gøre Trekronergade til en mere sikker skolevej, skydes i gang med et trafikforsøg i gaden fra uge 14-21, der b.la. nedsætter hastigheden til 40 km/t.

Trekronergade skal i fremtiden både være en del af Københavns Kommunes skybrudssikring, helhedsgenoprettes med nye fortove og gade, og blive en mere sikker skolevej.

Trafikforsøg fra uge 14

I november blev der afholdt en indledende workshops om projektet med beboerne. De pegede på nogle kritiske områder for gaden, hvor projektgruppen har besluttet at sætte ind med det samme med et trafikforsøg.

Fra uge 14 til og med uge 21 sker der derfor to ændringer i Trekronergade:

  • Den påbudte hastighed bliver 40km/t
  • Tunge køretøjer uden ærinde forbydes i gaden

Den eksisterende zone med 30 km/t ved skolen bevares.

I løbet af uge 13 bliver der sat skilte op, der fortæller om forsøget. Alle beboere i kvarteret informeres via eBoks. Derudover informerer projektgruppen med plakater på lokale caféer og institutioner og via vores hjemmeside og sociale medier.

I forbindelse med forsøget vil der blive foretaget målinger af hastigheden i gaden samt typer af køretøjer, både før og efter opsætning af skiltene.

Vær med til at evaluere trafikforsøget i uge 20

I uge 20 kan du dele din oplevelse af trafikforsøget i et spørgeskema her på hjemmesiden.

Forsøget afsluttes med en evaluering i uge 21, der tager udgangspunkt i før/efter målingerne og de indleverede oplevelser af forsøget.

Derefter evaluerer vi med projektgruppen om skiltene fra forsøget skal fjernes eller gøres permanente indtil anlægsprojektet går i jorden.

Rådgiver til hele projektet på Trekronergade er fundet

Projektgruppen har netop afsluttet den udbudsproces, der har kørt siden september. Valget faldt på et team, som består af ingeniørfirmaet Niras og tegnestuen SLA, som har givet en fin beskrivelse af, hvordan de vil gribe projektet an.

De næste måneder koncentrerer rådgiver sig om en analysefase, hvor der skal ses på muligheder og konsekvenser ved projektet. På baggrund af dette arbejde vælges i samarbejde med lokaludvalget en retning for projektet.

Se projektet til sensommeren

Når rådgiver er klar med et dispositionsforslag i sensommeren 2022, afholdes der et event i gaden.

Der får du mulighed for at se tegninger, møde de medarbejdere, som er involveret i projektet, og give din holdning til kende.

Har du spørgsmål til projektet på Trekronergade, eller ønsker du at modtage direkte nyhedsbreve om projektet, kan du kontakte projektgruppen på trekronergade@kk.dk:

Se seneste nyhedsbrev om projektet i Trekronergade her:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.