Grønttorvet Valby borgermøde rundvisning

Grønttorvet ønsker sig færre højhuse og parkering under jorden

På Grønttorvet skyder 2.200 nye boliger op, og de første beboere er allerede flyttet ind. Tirsdag aften inviterede lokaludvalget og bygherren FB gruppen på rundvisning på den kæmpemæssige byggeplads, og debat om områdets udvikling.

En kæmpemæssig byggeplads

De planlagte 2.200 nye boliger på Grønttorvet skyder op i højt tempo, og de første beboere er allerede flyttet ind. I 2021 vil boligområdet stå færdigt.

Boligerne er en blanding af ejer, leje, andele og almene boliger. Områdets grønne hjerte bliver Grønttorvsparken, som bliver en spiselig park. Her skal plantes over 250 træer, der blandt andet bærer æbler, pærer, valnødder og kirsebær.

En del af konstruktionen af den gamle Grønttorvhal bevares, og sammen med grønne facader, grønne gårde og taghaver, skal det gøre at områdets historie sætter sit præg på den nye bydel.

Se FB gruppens præsentation af Grønttorvet her:

Et nyt kvarter bliver til

Bag invitationen til borgermødet på Grønttorvet stod FB gruppen, Københavns Kommune, og Valby Lokaludvalg. Og lokaludvalgets formand Michael Fjeldsøe bød velkommen.

“Forskellen på de tidligere gange, vi har talt med borgerne om Grønttorvet, og nu er, at nu bor her rent faktisk nogen. Man kan se det nye kvarter blive til. Og det ser ud til, at bygherren gør meget for at leve op til ambitionerne i lokalplanen” fortalte formanden.

Københavns Kommune: Fornuftige ændringer

Baggrunden for mødet er et forslag om ændringer til lokalplanen for Grønttorvet, som er høring indtil 26. september.

De primære ændringer i forslaget til lokalplanen er:

 • Antallet af højhuse reduceres fra fem til fire
 • Parkering placeres i P-kældre i stedet for P-huse, hvilket giver mere plads til boliger
 • Tre kareer slås sammen til to, for at få bedre og større gårdrum

Se hele høringsmaterialet og send dit høringssvar på Københavns Kommunes høringsportal:

Forbind Grønttorvet med resten af Valby – hold fast i cykelsti over jernbanen

For lokaludvalget er det vigtigt at fastholde, at når man bygger så meget, skal det også være af høj kvalitet. Det skal ikke ende med en lukket enklave i Valby, men skal blive en del af hele bydelen.

Derfor er det vigtigt, at der bliver etableret en cykelforbindelse, der skal gå over jernbanen. Det skal ikke ende med, at Valbys borgere skal ud på de store veje for at komme fra Grønttorvet ind til det centrale Valby, eller for at komme ud og besøge Grønttorvsparken.

Hvornår bliver der gjort noget ved Retortvej?

De fremmødte greb chancen til at spørge kommunen direkte: Bliver der gjort noget ved den meget brede og usikre Retortvej, nu hvor der flytter så mange nye indbyggere ind?

Retortvej Valby

Kommunen kunne ikke love andet, end at der bliver etableret to lyskryds ved udfaldsvejene fra Grønttorvet.

Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB gruppen, opfordrede de fremmødte til at udnytte, at det er valgår, og tage fat i politikerne på Rådhuset. For både Retortvej og krydset ved Kulbanevej er farlige steder at bevæge som blød trafikant.

Bliver cykelstien over jernbanen til noget?

både FB gruppen og Bane Danmark er forpligtet til at hjælpe med finansieringen af en gang- og cykelforbindelse, hvis Københavns Kommune stiller med resten. Forbindelsen er en del af budgetforhandlingerne, der går i gang til efteråret.

Valby Lokaludvalg skubber hårdt på for at få forbindelsen finansieret, og opfordrede de fremmødte til også at tage fat i politikerne selv.

Øvrige spørgsmål fra salen gik på:

 • Hvad der skal ske med græsplænen, hvor Valby Boldklub har klubhus og baner i dag?
  • Valby Boldklub får et nyt klubhus i Valby Idrætspark, hvor der også bliver anlagt flere kunstgræsbaner. Københavns Kommune ejer grunden, og har den som en mulig placering for en ny skole i Valby – et projekt, som Valby Lokaludvalg længe har arbejdet for.
 • Er det stadig planen, at der skal gå en letbane igennem området?
  • Der er fortsat reserveret plads til en letbane, men om den kommer, vides ikke med sikkerhed.
 • Hvor meget af den gamle Grønttorvshal bliver synlig i den nye park?
  • Omkring 25% af konstruktionen bevares, men mange af de gamle betonbjælker fjernes, fordi de ville tage meget af lyset og kigget for naboerne ind til parken. Søjler og bjælker placeres, så man kan se at der engang har været et hus.

Lokaludvalget rundede aftenen af, med en opfordring til, at gå ind og skrive et høringssvar inden den 26. august, på Københavns Kommunes høringsportal. Lokaludvalget sender også et, men jo flere svar der kommer, jo mere vægt får de.

Find høringsmaterialet og send dit høringssvar her:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *