Grønt lys for Herman Bangs Plads

Visionen om at omdanne Herman Bangs Plads til en ny attraktiv plads, der samtidig indeholder en nærgenbrugsstation, lever stadig. Næste skridt er at finde de millioner, der kan gøre projektet til virkelighed.

På baggrund af sommerens eksperiment og dialog med borgerne på og omkring pladsen har Områdefornyelsen Gl. Valby besluttet at arbejde videre med at realisere visionen for Herman Bangs Plads. Valby Lokaludvalg vil fortsat være en medspiller på projektet og følge den videre proces tæt.

Eksperimentet viste en stor lokal opbakning til projektet og langt over 90% af de borgere, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, er positive overfor visionen. Samtidig viste eksperimentet, at der er en stor interesse for nogle af de funktioner som nærgenbrugsstationen kan tilbyde – særligt byttehylderne blev brugt over al forventning. Eksperimentet viste samtidigt at Herman Bangs Plads rent faktisk kan være et attraktivt opholdssted hvis rammerne er de rette.

Selvom borgerdialogen samlet set har vist en stor opbakning til visionen om et nyt byt byrum og en nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads, hersker der blandt en del naboer også en frygt for hvad der kommer til at ske. Særligt de trafikale forhold, frygten for hærværk og pladsens indretning vækker bekymring. Det endelige projekt vil naturligvis tage højde for disse bekymringer og i øvrigt  blive udviklet på baggrund af de erfaringer og synspunkter, der er kommet i forbindelse med den hidtidige proces. Derudover vil der – hvis og såfremt pengene kommer i hus – være en ny borgerinddragelsesproces omkring udviklingen af et konkret forslag.