Grønttorvet Valby stiforbindelse 2

Gang- og cykelforbindelse mellem Grønttorvet og FLSmidth skal binde nye og gamle Valby sammen

En direkte forbindelse for fodgængere og cyklister fra Valbys udviklingsområder i syd til det centrale Valby er vigtig for bydelens sammenhæng – men deadline for at finde penge til forbindelsen nærmer sig!

Pengene til forbindelsen skal nemlig findes på Københavns Kommunes budget. Og sker det ikke snart, bortfalder de tilsagn om medfinansiering, som flere grundejerne i området har givet.

Forarbejdet til forbindelsen er lavet

Gang- og cykelforbindelsen er prioriteret som et projekt i Valbys bydelsplan 2017, og er også medtaget i Københavns Kommunes cykelredegørelse som en vigtig forbindelse.

Den 3. april fik vi præsenteret de første forslag til mulighederne for at lave gang- og cykelforbindelsen fra Grønttorvet til Høffdingsvej/Ramsingsvej som enten en bro eller tunnel.

I screeningen indgik tre forslag til en broløsning:

Og to forslag til en tunnel-løsning:

Der er fordele og ulemper ved både en broløsning og en tunnelløsning. Vi peger i vores kommentar til screeningen på, at en bro har stort potentiale for at blive et vartegn for området.

Hvis en forbindelse kan føres gennem et nyt hus, som det foreslås med løsning 1, kan det afhjælpe længden af ramperne, og elevatorer i huset kan sikre tilgængeligheden for ældre og dårligt gående.

Se oversigt over de fem forslag her:

Valbys nye boligområder skal ikke blive isolerede øer

Der bygges 2300 boliger på Grønttorvet og samlet 4500 boliger i det sydlige Valby (F.L. Smidth, Grønttorvet, Ny Ellebjerg) – og byggeriet er i fuld gang. Det skrækscenarie lokaludvalget gerne vil undgå er, at Valbys nye boligområder bliver isolerede boligøer, omgivet af jernbane og store veje.

En forbindelse for fodgængere og cyklister vil sikre, at Grønttorvet får direkte adgang til det centrale Valby. Forbindelsen vil også sikre borgerne nord for banen direkte adgang til den nye Grønttorvspark og videre til Folehaven.

Oplandsanalyse stiforbindelse Grønttorvet Valby

Kortet illustrerer hvordan den nye forbindelse over eller under banen vil binde de to nye byudviklingsområder Grønttorvet og F.L. Smidth sammen med resten af cykelsti-nettet

Se mere materiale om stiforbindelsen her:

Pengene skal findes før det er for sent

Forslaget til en forbindelse fra Grønttorvet til det centrale Valby skal behandles i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, der skal beslutte, om forslaget skal indgå i budgetforhandlingerne for 2019.

Valby Lokaludvalg støtter stærkt, at der arbejdes videre med projektet, og at der skaffes den nødvendige finansiering til etableringen på Budget ’19.

Læs hele Valby Lokaludvalgs kommentar til screening af stiforbindelse til Grønttorvet her:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *