Indstilling Tina Andersen, Kulbaneparkens Venner

Formål med det frivillige arbejde

At skabe et fællesskab gennem en aktiv og målrettet indsats i Kulbanekvarteret

Aktiviteter i det frivillige arbejde

At grundlægge en årlig tradition som alle ser frem til og som derved bliver et holdepunkt i det sammenhold der opbygges blandt alle beboerne. At skabe en tillid til aktivt at blive en del af Kulbanekvarteret.

Beskrivelse af den/de frivilliges indsats

Kulbaneparkens Venner ønsker at nominere vores næstformand Tina Andersen til årets frivillig pris.

I år har vi, efter en lang periode med Corona nedlukninger, igen kunnet afholde den store og forhåbentlig traditionsrige Kulturfest her i Kulbanekvarteret. 800 deltagere og 74 frivillige gjorde det muligt og have en fantastisk dag!

Men særligt en person har i den grad sikret at dette arrangement blev til noget. Og det er Tina!

Tina har, med sit fuldstændig umenneskelige gå på mod og opfølgning, sikret at en række aktører, på tværs af kultur og foreningsskel, gik sammen og har skabte Kulturfesten.

Det var altså Tina, der med sit fantastiske overblik, sin evne til at holde alle boldene i luften, holdt styr på og samlede alle de løse ender. Det var også Tina som sikrede, at vi sammen kunne skabe en Kulturfest som samtidig blev rammen om indvielsen af første etape af Kulbaneparken.

Derfor indstiller bestyrelsen i Kulbaneparkens Venner Tina til at modtage frivilligprisen 2021 idet vi oprigtigt mener at kulturfesten ikke havde været mulig uden hendes kolossale indsats.

Opnåede virkninger for målgruppen

Gennem de seneste 5 år har Kulbaneparkens Venner medvirket til og understøttet at en række lokale fællesskaber kunne etablere sig i området. Dette er sket på tværs af etnicitet, køn og alder og understreger at frivilligt arbejde kan skabe noget når de rette personer stiller deres evner og tid til rådighed for det store flertal.