Valby Lokaludvalgs Frivillighedspris

Lokaludvalget har indstiftet Frivillighedsprisen for at sætte fokus på de mange frivillige, der lægger mange timer og gør et stort stykke arbejde for at skabe sammenhæng i Valby.

Prisen kan gives til frivillige indenfor al slags frivilligt arbejde, både socialt arbejde, sport, fritid og kultur.

Prisen uddeles ved en prisfest på Frivillig Fredag den 28. september 2018.

Frivilligprisen består af:

 • En vandrepokal til kaminhylden 
 • Et diplom til væggen 
 • En kontant præmie på 10.000 kr.

Årets vinder udvælges af en bedømmelseskomité, der består af seks medlemmer af Valby Lokaludvalg.

Formanden for komitéen er Stefan Emkjær.

Kom med til årets prisuddeling

Frivillighedsprisen uddeles til et hyggeligt fyraftensarrangement på Frivillig Fredag den 28. september.

Fyraftensmødet afholdes fra kl. 17-20 på Hoffet, Valby Langgade 117D

Tilmeld dig senest mandag den 24. september på valbylokaludvalg@okf.kk.dk eller på Facebook:

Frivillig Fredag invitation plakat 2018

Kriterier for indstillinger til Frivillighedsprisen 2018

Det frivillige arbejde dækker både socialt arbejde, idræt og kultur – både foreningsorganiserede og ikke-foreningsorganiserede indsatser og tiltag, hvor der lægges mange frivillige timer og gøres et stort, sammenhængsskabende arbejde.

Du kan både indstille privatpersoner og foreninger til Frivillighedsprisen.

Derudover gælder det at:

Du kan ikke indstille dig selv.

Du kan godt indstille en forening, du er medlem af.

Du kan ikke indstille lønnede medarbejdere for indsatser i forbindelse med deres lønarbejde.

Transportgodtgørelse og mindre honorarer, som holder frivillige skadesløse, tæller ikke som løn.

Indstillingen skal indeholde en beskrivelse af:

 • Det frivillige arbejdes formål
 • Den/de frivilliges aktiviteter
 • De opnåede virkninger for målgruppen

Du kan ikke længere indsende indstillinger til Frivillighedspris 2018

Indstillede til Frivillighedspris 2018

Vi har modtaget i alt otte indstillinger, hvoraf én var ugyldig, og én for sent indkommet.

I alt er der seks indstillede til Frivillighedspris 2018:

 • De frivillige i Valby Kino

  De frivillige i Valby Kino har igennem flere år været drivkraften bag Valbys eneste biograf. De investerer deres tid for hver dag at give os andre mulighed for at se film dér, hvor de skal ses: I biografen.

  Indstillet af Camilla Neuenschwander og Marlene Egerup

 • Camilla Bjerge Hansen, frivillig på Børnetelefonen i Valby

  Camilla møder ind mindst en gang om ugen på BørneTelefonen i Valby. Camilla er empatisk, omsorgsfuld og har stort kendskab til pædagogisk psykologisk arbejde – kompetencer hun bruger i sit frivillige virke som rådgiver, til glæde for de børn og unge hun taler med.

  Indstillet af Christina Steenholdt

 • Hamsa Abdi Elmi, foreningen Iftin

  Hamsa er en drivkraft på Lukretiavej og i Akacieparken. Hun formå at samle beboere til forskellige arrangementer, og har altid overskud til at hjælpe andre i boligområderne til en bedre hverdag.

  Indstillet af Mohammed Sobhie

 • Julia Eidsmo, Rødekors Cykeltræning Sjælør/Valby

  Julia har gjort en meget stor indsats i forbindelse med Rødekors’ cykeltræning for voksne indvandrer der ikke kan cykle. Hun har dedikeret sin tid til at hjælpe andre, og hun har altid gjort det med et smil og et stort overskud!

  Indstillet af Karsten Olsen

 • Jette Christensen, for frivilligt arbejde i Valby Kino, Ajax håndbold og Natteravnene

  Jette må være det mest hjælpsomme menneske jeg kender. Hun har i den grad fortjent et skulderklap, så jeg håber I kan se – og værdsætte hende!

  Indstillet af Anne Rosengaard

 • De frivillige i Cafe & Genbrug, torvet i Folehaven

  Vi er en butik der startede i 2015 med to personer. Nu er vi 14 frivillige og har kørt butikken i tre år. Vi samler folk i Folehaven i Valby.

  Indstillet af Lolita Rosenkilde

Vinder af Frivillighedsprisen 2018

De frivillige fra Valby Kino fik overrakt Frivillighedsprisen 2018 for deres store indsats for at sikre, at Valby har en lokal biograf.

Priskomitéens begrundelse

Priskomiteen lagde vægt på, at Valby Kino har løftet en opgave som syntes umulig, og med en hjerteblodets indsats, med fuldstændig frivillighed, og på eget initiativ har skabt et miljø i Valby, der løfter Valby for alle.

Prisen

Prisen består af en vandrepokal, som er produceret med frivillig hjælp i Copenhagen FabLab, og en kontakt præmie på 10.000 kr.