Idrætsmilliarden bydelsmøde nyhed

Fortæl os hvordan idrætsmilliarden skal bruges

Kultur- og Fritidsforvaltningen har brug for dine svar på, hvordan de skal bruge den ekstra milliard, regeringen har givet dem lov til at spendere på idrætsfaciliteter i perioden 2022-2030.

Regeringen har gjort det muligt for Københavns Kommune at afsætte yderligere 1 mia. kr. i perioden 2022-2030 til nye idrætsfaciliteter. Indsatsen ”Idrætsmilliarden” skal øge idrætskapaciteten, så flere københavnere fremover kan være idrætsaktive.

Men hvordan forbedres idrætskapaciteten bedst?

Det kan du indtil den 22. maj byde ind med dit svar på, enten ved at:

  • Udfylde et spørgeskema
  • Møde op til lokalt bydelsmøde torsdag den 19. maj kl. 16 i Hafnia-Hallen 

Derudover inviterer forvaltningen idrættens aktører til stormøde med debat om prioritering af fremtidige anlægsinvesteringer.

Giv dine input skriftligt

Forslag til anlægsprojekter indsendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen via dette link:

Anlægsforslagene skal give mere idrætskapacitet, enten ved renovering og modernisering af eksisterende idrætsfaciliteter eller ved nybyggeri.

Mød op til bydelsmøde

Over hele byen inviterer forvaltningen til bydelsmøder, hvor de står klar til at tage imod konkrete anlægsforslag og en snak om lokale ønsker og behov for idrætsfaciliteter.

I Valby afholdes bydelsmøde:

Torsdag den 19. maj kl. 16-17 

Hafnia-Hallen, Julius Andersens Vej 6 

Tilmelding er ikke nødvendig, du møder bare op.

Stormøde for idrætsaktører

Er du en af byens idrætsaktører, f.eks. del af en klub eller forening, er du inviteret med til stormøde mandag den 30. maj kl. 17-19.30.

Mødet afholdes i Kulturhuset Union på Nørre Allé 7, 2200 København N.

Her orienterer Kultur- og Fritidsforvaltningen om rammer og proces for arbejdet, og der bliver mulighed for at drøfte prioriteringer i kommende anlægsinvesteringer med hinanden og politikere fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Tilmelding er nødvendig til stormødet, og hver forening/organisation må maks. sende to personer. Tilmeld dig til Bettina Falk på befalk@kk.dk senest 22. maj:

Processen om idrætsmilliarden foregår i Kultur- og Fritidsforvaltningen, samtidig med Økonomiforvaltningens arbejde med tre scenarier for en udvikling af Valby Idrætspark.

De to processer hænger ikke direkte sammen, men resultatet af begge skal forelægges politikerne på rådhuset op til budgetforhandlingerne efter sommerferien.

Vi vil meget gerne høre dine meninger om de tre scenarier for Valby Idrætspark i løbet af maj, da vi skal indsende vores kommentarer i juni.

Se scenarierne og send os din mening her:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.