Folketingets trafikpolitikere – jernbanen skal overdækkes

Debatmøde: Op imod 400 borgere gav Folketingets trafikpolitikere klar besked: den kommende jernbane skal graves ned gennem Kulbanevej – gerne i en boret tunnel.

Drøn på debatten
Der var både latter, vrede, skuffelse og begejstring i luften da Valby Lokaludvalg satte den kommende jernbaneforbindelse til debat i et cirkustelt på åstedet Kulbanevej. Konklusionen på debatten var dog klar: Folketingets trafikpolitikere er set over en bred kam ”kun” var villige til at love en overdækning til 350 millioner. Selvom beboerne ultimativt håber på en tunnelløsning til 2 milliarder var der dog glæde og lettelse at spore hos både beboere, Valby Lokaludvalg og de fremmødte repræsentanter for Københavns Borgerrepræsentation. Trafikstyrelsens oprindelige forslag lægger nemlig op til en jernbane i åbent terræn, der vil gøre området omkring Kulbanevej til et støjhelvede med ringe fremkommelighed og mangel på rekreative områder. Michael Fjeldsøe fra Valby Lokaludvalgs trafikgruppe glædede sig dagen derpå over det store borgerengagement og at Folketingets trafikpolitikere trods alt er villige til at overdække jernbanen. Han understreger samtidig vigtigheden af, at Valby Lokaludvalg bad om tilsagn om, at Trafikstyrelsen undersøger hvad en boret tunnel reelt vil koste således at en sådan oplysning kan indgå i det samlede beslutningsgrundlag for projektet. Som det ser ud nu bliver en sådan mulighed nemlig ikke præsenteret for folketinget som en løsningsmodel.

Folket blev hørt
Debatten var præget af gode og følelsesladede indlæg fra beboere, der gang på gang fremhævede det gode sammenhold og en særlig stemning, som værende karakteristisk for området. Beboerne frygter at sammenholdet vil blive elimineret hvis en kommende jerbaneforbindelse kommer til at gennemskære området. Folketingets trafikpolitikere gav i deres afsluttende indlæg også udtryk for, at debatten havde givet et klart indtryk af beboernes engagement og betydningen af at sikre området mod yderligere opsplitning. Således var der stor forståelse for beboernes ønske om en nedgravning af banen. Alle de fremmødte trafikpolitikere gav i deres afsluttende bemærkninger tilsagn om, at ser positivet på mulighederne for en overdækning af jernbanen. Det vidner om, at de har lyttet og taget Valbys krav til efterretning.

Bliv væk fra min bane!
Aftenens sidste indlæg blev formuleret kort og præcist af en lokal dreng på ca. 10 år. ”Bliv væk fra min bane” var ordlyden, som høstede store klapsalver teltet rundt. Uanset om jernbanen graves ned eller anlægges i terræn bliver FC Rikkens fodboldbaner berørt i anlægsperioden.

Ejner Jensen, formand for Valby Lokaludvalg, understregede da også gang på gang nødvendigheden af, at der etableres en erstatnings fodboldbane og andre fritidsaktiviteter i anlægsperioden, der kan vare op imod 6 år. Valby Lokaludvalg er på baggrund af debatmødet på Kulbanevej blevet indkaldt til møde med Trafikstyrelsen med henblik på at diskutere hvordan aktivitetsmulighederne i området omkring Kulbanevej sikres bedst muligt.

Folketingets trafikpolitikere ventes at træffe beslutning om Ringstedbanen indenfor ganske kort tid. Anlægsperioden starter tidligst i 2012 og vil vare op imod 6 år. Den samlede pris for projektet er ca. 10 milliarder kroner. Du kan følge seneste udvikling i beslutningsprocessen her på siden eller ved at kontakte Valby Lokaludvalgs sekretariat.