Ny Ellebjerg Station

Både i Københavns Kommunes og statens planer er Ny Ellebjerg udnævnt til fremtidigt trafikknudepunkt, der med tiden skal aflaste Hovedbanegården som omstigningsstation. I dag fremstår Ny Ellebjerg dog som en labyrint med vanskelige og uoverskuelige omstigningsmuligheder og perronadgange. Lokaludvalget arbejder for, at der iværksættes en sammenhængende løsning for stationen.

Ny Ellebjerg – fremtidssikret og overskueligt trafikknudepunkt

ny ellebjergPå Ny Ellebjerg station krydser S-togbanen til Køge, S-ringbanen til Hellerup, fjern- og godsbanen til Sverige, fjern- og regionalbane Roskilde-København H samt den nye Ringstedbane, der er under opførelse. Derudover vil den vedtagne metro til Sydhavnen få endestation på Ny Ellebjerg, efter planerne på en overjordisk station i terræn. Samtidig kobler Ny Ellebjerg på bussystemet og en mulig fremtidig letbane.Det kræver optimale omstigningsmuligheder, hvis stationen skal fungere som en effektiv trafikmaskine.

Når man samler så mange projekter og bruger så mange penge på forskellige projekter i et så forholdsvis lille område som Ny Ellebjerg, og samtidig forventer, at stationen skal kunne fungere som trafikalt knudepunkt for hele København og aflaste Hovedbanegården i fremtiden, mener Lokaludvalget at det er hovedrystende, at projekterne ikke tænkes sammen.

Grav metrostationen ned

Valby Lokaludvalg har tidligere henvendt sig til Borgerrepræsentation og Økonomiudvalget om metro-forløbet til Ny Ellebjerg. Lokaludvalget fokuserer på ønsket om, at metroen skal løbe i en tunnel og ende i en station på nordsiden af stationen.

Det er der to grunde til:

Ny Ellebjerg som trafikknudepunkt

En løsning, hvor metroen ender på terræn på den sydøstlige side af Ny Ellebjerg vil give lange gangveje og forstærke indtrykket af en uoverskuelig og ulogisk station. Den rigtige løsning er entydigt at lægge stationen som undergrundsstation på nordsiden af Ny Ellebjerg, hvor der bliver direkte og logisk omstigningsmulighed til de øvrige transportformer.

Fremtidssikring af Ny Ellebjerg

Der er oplagte muligheder for videre udvikling af metrolinjen fra Ny Ellebjerg, enten gennem en forlængelse som metro eller letbane til Hvidovre Hospital og letbanen i Ring 3, eller ved at lade den fortsætte som metro ad S-Ringbanen til Hellerup. Især den sidste løsning ville kunne realiseres inden for en forholdsvis kort tidshorisont. Disse løsninger forudsætter, at metrostationen anlægges som undergrundsstation, da det er den eneste mulighed for at krydse de eksisterende sporanlæg.

Lokaludvalget rejste senest kravet til, at metrostationen bliver nedgravet, i forbindelse med høringen om miljøredegørelsen om Metro til Sydhavn. Læs reportage fra borgermøde om VVM redegørelsen.