Bibliotek og teatersal på Smedestræde

Valby Lokaludvalg har siden sensommeren 2012 arbejdet for at få afsat midler på Københavns Kommunes budget til at bygge et kombineret bibliotek- og teaterhus på Smedestræde 2. Efter mange års indsats og budgetforhandlinger, stod det i foråret klart, at der ikke er politisk vilje i Borgerrepræsentationen til at realisere projektet. I stedet skal grunden bruges til at bygge boliger til udviklingshæmmede unge.

Problemerne, som biblioteksprojektet skulle løse, eksisterer dog stadig, og lokaludvalget arbejder videre for at finde løsningerne.

Nyt bibliotek og teatersal – hvorfor?

Valby bibliotek er et hyggeligt sted i en fin bevaringsværdig bygning. Men biblioteket er ikke tidssvarende i forhold til hvad man forventer sig af i dag. Det lille bibliotek er fuldt af krinkelkroge, og efter Borgerservice er rykket ind er det blevet meget uoverskueligt. Oven i det er indeklimaet dårligt, hvilket giver dårlige arbejdsforhold for de ansatte, og en dårlig oplevelse for brugerne.

Prøvehallen, hvor Teater V deler pladsen med idrætten, er disfunktionel. Kombinationen af teater og idræt i ét hus gør, at halvdelen af huset til hver en tid står tomt, da de to aktiviteter ikke kan afholdes samtidig, blandt andet på grund af akustikken. Det er en dårlig udnyttelse af kommunale lokaliteter.

Ved at kombinere biliotek og teatersale i en ny, moderne kulturinstitution kan man løse flere problemer: En centrale placering vil tiltrække flere mennesker til bymidten, styrke det lokale handelsliv, og brande Valby som en moderne kultur-bydel. Det vil løse Valby biblioteks problemer med pladsmangel og uhensigtsmæssig indretning. Og det vil give Teater V bedre faciliteter, og dermed styrke det lokale kulturliv.

Aktiviteter på Smedestræde 2

Valby Lokaludvalg har siden 2013 haft en midlertidig brugstilladelse til grunden. Miljøgruppen har indrettet grunden med en byhave med spiselige planter, urter, stauder og blomster, som Valbys borgere passer og høster, en frøstation, hvor man kan bytte plantefrø, og et byttemøbel, som tidligere har haft hjemme på Herman Bangs Plads. Derudover har SEEDS gruppen fra Københavns Universitet bygget en midlertidig pavillon på grunden, som har dannet ramme om mange forskellige aktiviteter.

I sommeren 2015 er pop-up baren TH Bar rykket ind og har indrettet området til en hyggelig sommercafé.