Lokaludvalgets fokusområder

Toftegårds Plads Valby

Toftegårds Plads som kulturelt knudepunkt

Lokaludvalget har, sammen med Valbys borgere, udarbejdet en vision for Toftegårds Plads som Valbys kulturelle centrum.

En del af visionen er, at det nye Valby Bibliotek bygges som randbebyggelse på pladsen.

Frivillighedspris

Lokaludvalget har indstiftet en frivillighedspris for at sætte fokus på de mange frivillige, der lægger mange timer og gør et stort stykke arbejde for at skabe sammenhæng i Valby.

Frivilligprisen består af en kontant præmie på 10.000 kr. Prisen uddeles ved en årlig prisfest på Frivillig Fredag.

Frivillighedspris 2017 Valby Lokaludvalg