Lokaludvalgets fokusområder

Toftegårds Plads Valby

Toftegårds Plads som kulturelt knudepunkt

Lokaludvalget har, sammen med Valbys borgere, udarbejdet en vision for Toftegårds Plads som Valbys kulturelle centrum.

En del af visionen er, at det nye Valby Bibliotek bygges som randbebyggelse på pladsen.

Valby Idrætspark

Valby Idrætspark skal være idrætsmekka for hele København. Et flagskib på den Københavnske idrætsscene med moderne idrætsfaciliteter til glæde for både områdets lokale borgere og hele København.

Det er en del af den fornyede vision for idrætsparken, som vi har skrevet sammen med repræsentanter fra foreningslivet i Valby Idrætspark, repræsentanter fra Kultur V, Teknik- og Miljøforvaltningen og Valby Lokaludvalg.

Vi arbejder løbende for at få sat den fornyede vision på den politiske dagsorden i København!

Valby Idrætspark naboorientering deling