Lokaludvalgets fokusområder

Ny Ellebjerg Station

Både i Københavns Kommunes og statens planer er Ny Ellebjerg udnævnt til fremtidigt trafikknudepunkt. Men som stationen fremstår i dag, er den for usammenhængende til at kunne løfte opgaven.

Toftegårds Plads Valby

Toftegårds Plads som kulturelt knudepunkt

Lokaludvalget har, sammen med Valby borgere, udarbejdet en vision for Toftegårds Plads som Valbys kulturelle centrum.

En del af visionen er, at det nye Valby Bibliotek bygges som randbebyggelse på pladsen.

Frivillighedspris

Lokaludvalget har indstiftet en frivillighedspris for at sætte fokus på de mange frivillige, der lægger mange timer og gør et stort stykke arbejde for at skabe sammenhæng i Valby.

Frivilligprisen består af en kontant præmie på 10.000 kr. Prisen uddeles ved en årlig prisfest på Frivillig Fredag.

Frivillighedspris 2017 Valby Lokaludvalg

Områdefornyelse i Kulbanekvarteret

I 2015 blev områdefornyelsen i Kulbanekvarteret vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget. Områdefornyelsen bliver et tiltrængt løft til et område med mange udfordringer, ikke mindst byggeriet af Ringstedbanen, der skærer sig igennem området.

Lokaludvalget har to pladser i styregruppen, som besættes af Michael Fjeldsøe og Ejner Jensen. Henrik Palsmar sidder i styregruppen som repræsentant for Valby Miljøgruppe.

Bydelsplan 2017

I 2017 skrev Valby Lokaludvalg en ny bydelsplan. Planen tegner visionerne for bydelen, og sætte fokus på konkrete projekter, som lokaludvalget arbejder for at realisere. Planen er skrevet på baggrund af en omfattende borgerinddragelse.

Den færdige plan blev lanceret i november 2017.