Damhussøen spørgeskema resultat nyhed

Flere vil benytte stierne om Damhussøen hvis de bliver belyst

Resultatet af forsommerens spørgeskemaundersøgelse om brugen af Damhussøen er landet, og peger på, at både foreninger og borgere ville bruge stierne rundt om søen mere, når de bliver belyst, som Københavns Kommune er ved at planlægge.

Undersøgelsen peger også på en vis modstand imod belysningen med henvisning til:

  • At området omkring søen er en af meget få steder i København, hvor man nyde naturen i mørke
  • Bekymring for påvirkningen på det lokale dyreliv

Se hele rapporten fra undersøgelsen her:

Belysning om Damhussøen er vedtaget i Borgerrepræsentationen med Budget ’22. Belysningen skal gøre det muligt at orientere sig på stierne i de mørke timer, og det er et krav i projektet, at dyreliv og biodiversitet skal påvirkes minimalt.

Læs mere om projektet her:

Der arbejdes med at etablere nænsom belysning fra pullerter, der peger nedad, evt. i røde toner, da det minimerer påvirkningen på dyrelivet.

Valby Lokaludvalg sidder sammen med repræsentanter fra Vanløse Lokaludvalg i en følgegruppe for projektet, der løbende orienteres og giver input.

Formål at afdække brugen af Damhussøen i dag

Projektet med belysning om Damhussøen er politisk bestemt, og undersøgelsen handlede dermed ikke om hvorvidt projektet skal realiseres.

Formålet var at afklare, hvordan og hvornår stierne bliver brugt i dag, og om belysning vil støtte/øge disse aktiviteter eller skabe nye muligheder for aktiviteter.

Svar fra over 500 borgere og 29 foreninger

Spørgeskemaet blev i forsommeren sendt ud til 29 foreninger med aktiviteter i nærheden af Damhussøen, både fra Københavns Kommune og den tilstødende Rødovre Kommune. Spørgeskemaet blev også delt bredt med Valby og Vanløses lokale københavnere, herfra indkom i alt 565 svar.

Rapporten på baggrund af undersøgelsen er lavet af rådgiver EKJ Rådgivende Ingeniører. De kommer til følgende konklusioner:

  • Langt hovedparten af respondenterne kommer indenfor det tidsrum på dagen, hvor belysningen vil være effektiv om vinteren – fra kl. 16 om eftermiddagen til kl. 8 om morgenen.
  • Mere end 80 % mener, at de vil benytte stierne omkring Damhussøen lige så meget som i dag eller oftere, hvis der etableres belysning.
  • 152 borgere påpeger direkte i kommentarerne, at det vil give dem en større tryghed og bedre mulighed for at bruge området, hvis der etableres belysning.
  • Mellem 8 og 14 % vurderer, at de vil benytte stierne mindre, hvis der etableres belysning.
  • Mange påpeger, at Damhussøen er ét af de få mørke områder i København, og at belysningen vil ødelægge oplevelsen samtidig med, at de mener, at det vil være skadeligt for dyrelivet.

Der er altså blandt respondenterne en overvejende positiv stemning for etablering af belysning, da det vil betyde mere udnyttelse af området og større sikkerhed for både gående og cyklister.

Det vil i det videre arbejde være vigtigt at påpege, at hensynet til insekter og flagermus er håndteret i valg af belysning, og at det dermed stadig kan være vanskeligt at se f.eks. ujævnheder i belægningen.

Desuden kan intelligent styring af lyset eventuelt med fastholdelse af nattetimer uden belysning eller sensoren, der kun tænder ved behov for lyset være med til at imødekomme nogle af de kritiske besvarelser.

Realisering afhænger af Fredningsnævnet

I sidste ende kan lyset kun etableres hvis det samlede projekt godkendes af Fredningsnævnet.

Forvaltningens projektgruppe arbejdere videre med et forslag til belysning, der altså først skal igennem Fredningsnævnet før det kan præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget.

Vi følger arbejdet tæt som del af følgegruppen og orienterer løbende. Belysningsprojektet forventes at være afsluttet inden udgangen af 2024.

Læs mere om projektet her:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.