Scenarier Valby Idrætspark nyhed

Flere haller og klubfaciliteter eller et nyt superliga-stadion?

Forvaltningen har fremlagt tre scenarier for udviklingen af Valby Idrætspark – se dem her og fortæl os hvilken udvikling du ønsker dig for Nordens største samlede idrætsområde.

Mandag den 7. marts præsenterede forvaltningen de tre scenarier på et stort dialogmøde i Valby Idrætspark. De tre skitseforslag er lavet på baggrund af en tidligere workshop, analyser i området og inddragelse af foreninger og brugere af idrætsparken.

Scenarierne består af et basis-scenarie, scenarie X, med to mulige veje at gå derefter:

 • Flere multifunktionelle haller, klubfaciliteteter, byrum og en ny tribune til det eksisterende stadion (scenarie Y)
 • En udvikling med et nyt superliga-stadion på en ny placering langs Ellebjergvej (scenarie Z)

Til sommer skal scenarierne forelægges politikerne på rådhuset, som skal beslutte hvilke forslag, de evt. vil bringe videre ind i budgetforhandlingerne.

Læs opsamling fra borgermødet den 7. marts med beskrivelser af scenarier og resumé af drøftelser med de fremmødte her:

Hent alle scenarier og visualiseringer som pfd (stor fil):

Frem til juni, hvor vi skal behandle scenarierne og indsende vores kommentarer, vil vi meget gerne høre dine meninger og kommentarer til forslagene.

Du kan kommentere her på siden, eller sende os en mail på valbylokaludvalg@okf.kk.dk. Kommentarer kan også fremsendes direkte til Københavns Kommune på hc7d@kk.dk.

Scenarie X – basis for den videre udvikling

Scenarie X lægger op til et generelt løft af Valby Idrætspark med både ny hal og klubfaciliteter, en mindre opgradering af stadion samt en løsning på trafiksikkerhed og nye gangstier.

Udkast scenarie X Valby Idrætspark 2022

Hovedgrebene i scenarie X er

 • Et samlende bevægelsesstrøg for bløde trafikanter med aktive byrum
 • Adskillelse af bløde trafikanter og biler
 • Bedre parkeringsforhold,
 • Flere og bedre forbindelser på tværs af idrætsparken
 • Nedlæggelse af hegnet til Valbyparken 

Scenarie X er tænkt som et basis-scenarie, som de øvrige bygger videre på – elementerne fra X går dermed igen både i scenarie Y og Z.

På dialogmødet den 7. marts var den generelle tilbagemelding fra deltagerne, at scenarie X opfylder en del ønsker og behov om nye idrætsfaciliteter, om end det ikke imødekommer alt.

Flere ønskede en større klarhed om, hvordan det samlede område omkring de eksisterende omklædningsfaciliteter, ungdomsboliger og nye halfaciliteter vil spille sammen. Dertil havde flere deltagere et særligt fokus på ankomst ved vandkulturhus/Valby Hallen ift. at skabe et aktivt og imødekommende byrum.

Læs mere i opsamlingen fra dialogmødet den 7. marts.

Scenarie Y – flere haller og klubfaciliteter

Scenarie Y indeholder mulighed for at udvide med flere haller og klubfaciliteter, udvidelse af Hafnia Hallen og en opgradering af stadion med en ekstra tribune, der hvor der i dag er ståpladser.Udkast scenarie Y Valby Idrætspark 2022

Til dialogmødet den 7. marts udtrykte mange positivt, at scenarie Y både skaber ekstra kapacitet til idræt og skaber en anden helhed for idrætsparken ved at flytte rundt på eksisterende faciliteter. Københavns Hockeyklub så det som en ulempe, hvis hockeybanen flyttes, da der dermed vil komme længere afstand mellem inde- og udefaciliteter.

Der var forslag om at flytte den nye hal væk, som i scenariet er placeret mellem Valby Vandkulturhus og Gl. Valby Hallen. Dette for at åbne op til idrætsparkens ”hjerte”.

Det nye fælles klubhus blev drøftet, herunder hvilke klubber, der er indtænkt og rettet mod – forvaltningen påpegede, at dette fortsat er åbent, og forslaget tager afsæt i det lokale ønske om flere klubfaciliteter under navnet ”Fælles klubhus”.

Scenarie Z – nyt superliga-stadion

Scenarie Z beskriver byggeriet af et spritnyt superligastadion helt ud mod Ellebjergvej.

Byggeriet af et nyt superligastadion vil være på bekostning af de mange multifunktionelle haller, der er oplægget i scenarie Y. Basiselementerne fra scenarie X er indeholdt i scenariet.

Der lægges dog også op til, at stadion kan indeholde flere funktioner og lokaler, så det ikke kun er superligafodbold, der tilgodeses med byggeriet.

dialogmødet den 7. marts var der generel ros til stadionets placering, der skaber en synlighed ud til Ellebjergvej, men flere spurgte ind til hvilke overvejelser der lå bag placeringen og om det kunne placeres andre steder.

Flere beboere tæt på idrætsparken var bekymret for både støj og lys fra stadion, og om stadion vil betyde ekstra trafik i området. Andre forslog om man kunne justere på placering af stadion, så der kom et mere tydeligt byrum og ankomstområde til stadion.

Der var generelt ikke bred opbakning til at samle store dele af udviklingen i et nyt stadion.

Hent alle scenarier og visualiseringer som pfd (stor fil):

Læs hele opsamlingen fra dialogmødet den 7. marts her:

En trinvis udvikling mod målet

Valget mellem scenarierne skal sætte retningen for den fremtidige udvikling af idrætsparken. Politikerne i Borgerrepræsentationen kan til sommer vælge at afsætte penge til en fuld udbygning af idrætsparken.

Mere sandsynligt er det, der vælges en overordnet retning for udviklingen, som kan foregå løbende over flere år.

Vi glæder os over, at hovedgrebene fra lokalplanen fra 2015 er bevaret, især:

 • Den nye vejføring, hvor biltrafik føres væk fra Julius Andersens Vej til at køre langs med banen
 • Sammenhængende bevægelsesstrøg, der giver mere sammenhæng mellem faciliteterne 
 • Direkte tunnelforbindelser fra Ellebjergvej og Folehaven 

Vi glæder os også over, at forvaltningen ligesom vi gør i den fornyede visionsplan fra 2018 tænker i at skabe en samlet vision, der udstikker mål for udviklingen, der kan opnås trinvist efterhånden som pengene kan afsættes på kommunens budgetter.

Hvad synes du?

Frem til juni måned, hvor vi skal aflevere vores kommentarer til scenarierne, vil vi meget gerne høre din mening og kommentarer til scenarierne.

Skriv dem som kommentar her på siden, eller send dem til valbylokaludvalg@okf.kk.dk:

Lokaludvalget skal vedtage en kommentar til forundersøgelsen om Valby Idrætspark på sit møde den 14. juni.

5 svar
 1. Jan Mathisen
  Jan Mathisen siger:

  Som jeg kan se alle tre forslag betyder det at BK FREMs klubhus nedrives. Hvor i de tre tilfælde skal BK FREM havde Klubhus??? Jeg kan ikke se det fremgår at det erstattes af noget nyt. Har man tænkt sig at Frem ikke længere skal havde et klubhus?

  Svar
  • Katrine Clausager Rich
   Katrine Clausager Rich siger:

   Hej Jan,

   Nej, det mener vi bestemt ikke er planen. Vi vender det lige med forvaltningen og vender tilbage til dig.

   Katrine, sekretariatet

   Svar
  • Katrine Clausager Rich
   Katrine Clausager Rich siger:

   Hej Jan,

   De præsenterede scenarier er råskitser for, hvordan Valby Idrætspark kunne se ud og indeholde, og har ikke alle detaljer med.
   FREM er naturligvis tænkt ind i planerne, og forvaltningen har været i løbende dialog med FREM om projektet, herunder om deres klubfaciliteter. Der er flere muligheder for, hvor FREMs klubfaciliteter kan indtænkes, og det afhænger bl.a. af, hvordan FREM ser sig i de forskellige scenarier. Forvaltningen har første omgang også fået gode input på seneste workshop og er i god dialog om dette.

   Katrine, sekretariatet

   Svar
 2. Peter Schwennesen
  Peter Schwennesen siger:

  De to forslag med nye multihaller giver mening. Specielt i lyser nu af den kommende halfordeling, der er rigtig mange om de få multihaller som findes i cph, mange af de attraktive tider går til ungdommen, som så mister dem igen når de bliver ældre. Der er mange flere som kan gøre brug af multihaller. Så et nyt stadion givet slet ikke mening og er efter min mening spild af penge.

  Svar
 3. Mette Borgstrøm
  Mette Borgstrøm siger:

  Model Y tænker jeg styrker Valbys lokalområde og gør det mere attraktivt at bo i Valby.

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.