Budget 21 Valby nyhed

Det fik Valby også på Budget ’21

Ud over penge til Valby Bibliotek giver Budget ’21 også midler til etablering af ny skolestruktur, nyt gulv og mobiltribune til Valby Hallen og udvikling og anlæg af Folehavens nye centrale byrum.

Budgetaftalen blev indgået 2. september mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og partiet Fremad.

Den største gave til Valby, en ekstrabevilling til Valby Bibliotek på 26 mio. kr., har vi skrevet om her:

Derudover er der mange og væsentlige ting til Valby i posen:

16 millioner kroner til anlæg, ombygning og sikre skoleveje til ny skole ved Torveporten

Der blev afsat i alt 16,2 mio. kr. til etableringen af den nye skolestruktur i Valby Syd.

Den nye skolebygning ved Torveporten, som er finansieret, skal være udskolingsafdeling, som udformes med fokus på bevægelse. Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole skal være basisafdelinger i én ny samlet skole med fælles skoledistrikt og ledelsesstruktur.

Den nye skole vil være på 11 spor i 0.-5. klasse og 10 spor i udskolingen, og den dækker dermed behovet for 5 ekstra skolespor i Valby.

Budgetparterne blev enige om at afsætte:

  • 14,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til planlægning af udskolingsafdelingen, inkl. madskole, idrætshal og ungdomsklubfaciliteter, samt ombygning af Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole til basisskoler, inkl. KKFO og fritids- og juniorklubpladser, herunder planlægning af madskoler
  • 1,3 mio. kr. på service i 2021 til en sikker skolevejsanalyse, der skal danne grundlag for anlæg af konkrete løsninger, herunder en tryg forbindelse på tværs af Folehaven
  • 1,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 0,6 mio. kr. årligt i 2023-2024 på service til implementering af den nye skolestruktur

Vi ser sikre skoleveje som en afgørende forudsætning for, at den nye skolestruktur kan blive en succes, så det er glædeligt at se, at der afsættes penge til en grundig analyse, der kan pege hen imod senere anlæg.

7 millioner kroner til gulve og tribuner i Valby Hallen

Renovering af Valby Hallen har længe været et brændende lokalt ønske, så vi er meget glade for, at hallen og dermed Valby Idrætspark er kommet med på budgettet i år.

Budgetparterne har afsat penge til nye gulve i Valby Hallen. Der afsættes:

  • 5,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til udskiftning af gulve i Valby Hallen
  • 0,6 mio. kr. på service i 2021 til at dække indtægtstabet ved nedlukning af hallen under renoveringen

Parterne blev også enige om at installere en ny mobil-tribune i Valby Hallen for at udnytte hallens fulde potentiale og fordoble publikumskapaciteten. Der afsættes:

  • 2,2 mio. kr. på anlæg i 2021 til installation
  • 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til drift af tribunen

12 millioner kroner til nyt grønt byrum i Folehaven

Et nyt byrum i Folehavekvarteret skal blive et grønt mødested med mange slags aktiviteter for beboere på tværs af boligkvarteret og for de institutioner, som ligger omkring – blandt andet Kirsebærhavens Skole, Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhavens Plejecenter og Margrethekirken.

Skitseprojekt for det centrale byrum i Folehavekvarteret_HAVEN_aktivitetspladsen

På Budget ’21 blev parterne enige om at afsætte midler til at udvikle byrummet i samarbejde med Områdefornyelsen Folehavekvarteret. Projektet har allerede modtaget 7 mio. kroner fra RealDania. Københavns Kommune har nu leveret de sidste 6,6 mio. kroner til at etablere byrummet, så den samlede regning på 12,9 mio. kroner er finansieret.

Midlerne skal gå til det centrale byrum, som Områdefornyelsen er i gang med at udvikle sammen med afdelingen Folehaven 3B og KAB. På tegnebrættet er b.la. en socialøkonomisk planteskole som en del af byrummet.

Idéoplægget HAVEN, som vi tidligere har skrevet om, er udgangspunktet, når der nu skal findes en rådgiver, der skal tegne og give form til byrummet.

Læs mere om idéoplægget HAVEN lige her:

Det nye byrum forventes at blive anlagt i 2023-2024.

1,7 millioner kroner til herberget Kollegiet Gl. Køge Landevej

For at styrke mulighederne for, at borgerne på Kollegiet på sigt kan flytte videre i egen bolig, blev parterne enige om at videreføre en ekstrabevilling til herberget på Gl. Køge Landevej.

Der afsættes:

  • 1,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til flere medarbejdere på Kollegiet Gl. Køge Landevej og arbejdet med rehabilitering og udflytning.

Fremtidige planer for Solterrasserne

Der er bevilget 1,3 mio. kr. til istandsættelse af en opgang i Solterrasserne, som Mændendes Hjem ikke skal bruge, til at lave midlertidig indkvartering til nogle af Københavns nyankomne flygtninge.

Der er også givet en planlægningsbevilling til at undersøge muligheden for 2*27 pladser til borgere med sindslidelser på Solterrasserne efter Mændenes Hjem er flyttet ud.

Vi arbejder videre for Kulbaneparken og cykelbroen mellem Grønttorvet og Ramsingsvej

Der var ingen penge til Kulbaneparken i denne omgang. Vi arbejder fortsat for at der bliver afsat flere penge til beplantning og træer i den nye park, næste gang når overførselssagen skal forhandles senere på efteråret.

Cykelbroen, der skal skabe en sikker forbindelse over jernbanen mellem Grønttorvet og Ramsingsvej har vi heller ikke glemt, og vil fortsat bringe behovet for broen op hver gang vi får mulighed for det.

Budgetaftale styrker kernevelfærd og sikrer Københavns fremtid

Udover lokale indsatser indeholder budgetaftalen en række bydækkende bevillinger, der også kommer Valby til gode.

Aftalen sikrer f.eks. minimumsnormeringer til børn i byens daginstitutioner, en massiv investering i byens socialt udsatte og mere omsorg til byen ældre.

Partierne blev også enige om at arbejde videre sammen med staten om at etablere øen Lynetteholm med tilhørende metro og vej i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen.

Læs mere om Budget ’21 ovre på Københavns Kommunes hjemmeside:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *