Indstilling Dyrk, Nyd & Spis

Formål med det frivillige arbejde

Som tovholder i Havefællesskabet Dyrk, Nyd & Spis sammen med Else-Marie og Kilic at formidle kendskabet til Kulbaneparkens plantekassefællesskab, samt at medvirke og vejlede brugerne til et både spændende og velfungerende fællesskab

Aktiviteter i det frivillige arbejde

Tovholdernes egen positive medvirken er med til at skabe et både sjovt og nyttigt fællesskab. Gennem egne erfaringer med dyrkning, pasning og vedligeholdelse af plantekasserne og ved at tilføre professionel tiltag som f.eks. ’fællesspisning i lanternen’, ’sankedag i Kulbaneparken’ og undervisning i ’det grønne køkken’ har DNS vundet genklang langt udenfor kvarteret.

Beskrivelse af den/de frivilliges indsats

I skrivende stund er alle 59 plantekasser aktive. Dyrk, Nyd & Spis fællesskabet samles hver onsdag eftermiddag hvor hver enkelt haveejer passer egen have. Fast ritual er selvfølgelig vanding som foregår via et fasttilkoblet vandingssystem.
Tovholderne bidrager med råd og vejledning om alt hvad hid høre under pasning og dyrkning

Opnåede virkninger for målgruppen

Siden den spæde start i 2018 har Dyrk, Nyd & Spis formået at få alle 59 plantekasser til at gro i  et frodigt og velfungerende fællesskab. Mange lokale borgere er i dag optaget på en venteliste med det for øje at kunne få del i en af de 59 plantekasser til næste sæson.