Kommuneplan 2019 intern høring nyhed

Er du enig med os i hvordan Valby og København skal udvikle sig?

Nej til blind vækst, bevar de grønne områder og husk plads til kultur og idræt når vi bliver flere københavnere – vi har netop afsendt vores mening om et udkast til en ny plan for København. Læs vores hovedpointer og se om du er enig:

Kommuneplanen sætter retningen for København

Københavns Kommune skriver hvert fjerde år en kommuneplan, der bestemmer rammerne for Københavns udvikling.

I kommuneplanen står de overordnede regler for hvor, hvordan og hvor meget man må bygge i København, og alle andre kommunale planer og politikker skal følge denne overordnede plan.

Til august kommer Kommuneplan 2019 i offentlig høring, og du kan fortælle os og Københavns Kommune hvad du synes om planen. Vi har netop haft et udkast til planen i intern høring, og har skrevet et et omfattende høringssvar med både:

 • Overordnede kommentarer til planens ensidige fokus på vækst
 • Konkrete forslag under ni hovedoverskrifter.

Læs hele høringssvaret lige her – her er de vigtigste pointer:

Nej tak til blind vækst

København vokser, og udkastet til Kommuneplan 2019 fokuserer på, hvordan byen skal indrettes, når vi i fremtiden bliver mange flere københavnere.

Vi køber ikke præmissen om de mange nye københavnere helt ukritisk. Og vi ønsker ikke blind vækst og fortætning for enhver pris.

Vi ønsker derimod, at kommuneplanen indeholder redskaber, der kan styre udviklingen og sikre, at grønne åndehuller bevares i den eksisterende by og indarbejdes i fremtidigt byggeri.

Husk kultur og idræt i nye byområder

Vi mener, at kommuneplanen skal sætte en bundgrænse for, hvor mange penge der skal investeret i kulturfaciliteter og servicefunktioner, og hvor meget plads de funktioner skal have i nye byområder.

I Valby Syd har kommunen givet lov til at hæve boligandelen fra 50% til 90%, uden at der er blevet  afsat tilsvarende mere plads til kulturelle aktiviteter, bevægelse og offentlige tilbud.

Det er snarere gået den modsatte vej: Valby Boldklub er flyttet til Valby Idrætspark, hvilket minimerer pladsen til kultur og idræt både i Grønttorvsområdet og i Valby Idrætspark, hvor klubhuset er bygget på græsarealerne.

Det ønsker vi ikke en gentagelse af!

Udover disse generelle betragtninger koncentrerer vores høringssvar sig om ni konkrete emner:

 • Fortætning 
 • Rekreation og bynatur 
 • Kultur 
 • Valby Idrætspark 
 • Fysisk sammenhæng i Valby 
 • Cykler og fodgængere 
 • Energi og miljø 
 • Konkrete byudviklingsområder og kommuneplanrammer
 • Rammer for boligstørrelse 

Alle emner er beskrevet detaljeret med konkrete indsatser i vores høringssvar:

De overordnede emner og ændringsforslag er:

1. Fortætning

Det er vores udgangspunkt, at der skal være grønne åndehuller, rekreative områder og gode friarealer i tæt tilknytning til alle boliger, både i eksisterende og nye boligområder.

Dette er dog under pres overalt i bydelen.

2. Rekreation og bynatur

Det bør indgå i beskrivelsen af grønne områder, hvordan de kan fungere som bynatur, og hvordan fremme af biodiversiteten er et væsentligt element for alle grønne områder.

3. Kultur

Vi har et overordnet ønske om, at investeringer og bevillinger til kulturområdet følger udviklingen i demografien.

Derudover ønsker vi os en kommuneplanramme, der fastlægger Toftegårds Plads til kulturelle formål, en lokal musik- og kulturskole, og at der tænkes idrætsfaciliteter og kulturelle aktiviteter ind i den nye skole på Grønttorvet.

4. Valby Idrætspark

Vi ønsker , at kommuneplanen sikrer rammerne for, at Valby Idrætspark fortsat fornyes og moderniseres.

Vi ønsker den udvikling, der er skitseret i Fornyet vision for Valby Idrætspark sat i gang og fortsat på et grundlag, hvor det fastholdes, at indtægter fra grundsalg i området skal geninvesteres i udviklingen af Valby Idrætspark.

5. Fysisk sammenhæng

Valby er opdelt af mange store veje og jernbaner, hvilket gør det ekstra påkrævet at sikre et sammenhængende net af gang- og cykelstier, der kan binde bydelen sammen og gøre det attraktivt at gå eller cykle rundt i byen.

Det gælder særligt, at de nye byudviklingsområder skal bindes sammen med den eksisterende by, så de ikke ender som isolerede øer.

6. Cykler og fodgængere

Der bør arbejdes på at alle cykelstier gøres mere sikre. Specielt bør pendlercykelstier/supercykelstier gøres sikre, så de ikke brydes af kryds og lignende, med farlig sammenblanding af cykel- og biltrafik.

7. Energi og miljø

I den nuværende form lever tiltagene i kommuneplanen ikke op til kommunens egne mål som beskrevet i Klimaplan KBH 2025. Vi ønsker derfor at klimaplanens trafikmål og CO2-mål indarbejdes i kommuneplanen.

8. Konkrete byudviklingsområder og kommuneplanrammer

Med den foreslåede kommuneplan udlægges endnu flere byudviklingsområder i Valby.

Der er stort behov for, at den meget store udbygning, der allerede er sket, og som nu yderligere forstærkes, følges ad med udbygning af kultur- og fritidstilbud, grønne arealer og den nødvendige kapacitet af skoler og institutioner.

9. Rammer for boligstørrelser

Bestemmelser for fordeling af boligstørrelser er et af de helt afgørende parametre for, hvordan byen vil udvikle sig i fremtiden.

Vi opfordrer derfor til at give spørgsmålet om regler for boligstørrelser maksimal opmærksomhed i den politiske behandling af kommuneplanforslaget og giver mulighed for en kvalificeret offentlig debat om spørgsmålet.

Læs hele vores høringssvar med forslag til konkrete ændringer i Kommuneplanen under de ni overskrifter:

Du bliver også hørt

Efter den interne høring bliver Kommuneplanen skrevet igennem endnu en gang, før den kommer i offentlig høring i slutningen af august.

Vi kommer i den forbindelse til at spørge dig om dit syn på kommuneplanen og i hvilken retningen København skal udvikle sig.

Skriv dig op til nyhedsbrevet og få direkte besked når du kan få din mening hørt:

Selv om det virker abstrakt, er Kommuneplanen et af de vigtigste værktøjer i udviklingen af København. Det er her de overordnede rammer sættes, som alle øvrige planer, f.eks. lokalplaner, skal efterleve.

Læs meget mere om Kommuneplan 2019 ovre på Københavns Kommunes hjemmeside:

1 svar
 1. Simon
  Simon says:

  Cykeltunnel mellem Grønttorvet og FLS-området er helt afgørende for at få knyttet Grønttorvet/Ny Valby til Valby og resten af København! Der kommer til at være så mange skolebørn i området som det vil være ulykkeligt hvis de skulle ud på Gml Køge Landevej, Folehaven eller Retortvej.

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *