Budgetønsker 2021 nyhed

Disse fem ting ønsker vi os på Budget ’22

Et klubhus i Kulbaneparken, penge til helhedsplanen for Toftegårds Plads, renovering af Naturlegepladsen mm: Forhandlingerne om Budget ’21 er fuld gang på rådhuset, og vi har sendt vores ønskeliste.

Vores fem ønsker er:

  1. Klubhus til kunstgræsbanen i Kulbaneparken
  2. Finansiering af helhedsplan for Toftegårds Plads
  3. Planlægningsbevilling til etablering af cykel- og gangforbindelse fra Høffdingsvej/Ramsingsvej til Grønttorvet.
  4. Istandsættelse og opgradering af naturlegepladsen i Valbyparken.
  5. Etape 2 af projektet Sikre Skoleveje ved Ålholm Skole

Klubhuset skal tilbage til Kulbaneparken

Vores største ønske er et klubhus til den nye kunstgræsbane i Kulbaneparken, som vi håbede ville blive bevilget på overførselssagen sidste forår. I stedet blev det besluttet, at sagen skulle løftes i budgetforhandlingen.

Vi håber politikerne denne gang vil lytte til vores ønske – for det er nu muligheden for at bygge det er til stede, imens der alligevel er byggeplads i Kulbaneparken.

Det nye klubhus er et løfte tilbage fra 2010, da anlægget af Ringstedbanen betød at Rikkens klubhus blev flyttet til Valby Idrætspark.

Læs mere om sagen her:

Toftegårds Plads: Byg bibliotek og nyt byrum samtidig

Med Budget ’21 fik vi meget glædeligt de ekstra penge der gør, at det nye Valby Bibliotek på Toftegårds Plads kan blive flot integreret i pladsen.

Nu venter næste nødvendige bevilling, nemlig penge til det nye byrum, der skal forvandle Toftegårds Plads foran kulturhuset fra en grå betonørken til en grønnere plads, der indbyder til ophold og kulturelle aktiviteter.

Toftegårds Plads helhedsplan

Illustration Schønherr / Rolvung og Brøndsted Arkitekter

En bevilling til resten af pladsen nu vil gøre det muligt at planlægge og udføre den i sammenhæng med biblioteket, som anlægges fra ultimo 2022.

Toftegårds Plads Syd visualisering

 

Læs mere om helhedsplanen for Toftegårds Plads her:

Vigtig forbindelse mellem Grønttorvet og Ramsingsvej skal etableres

Den direkte forbindelse for cyklister og gående mellem Ramsingsvej og Grønttorvet har været på vores ønskeliste i mange år, og op til forhandlingerne om budget ’20 fik vi tegnet et forslag til, hvordan forbindelsen kunne se ud:

Bro Grønttorvet FLSmidth Visualisering_Schulze+Grassov

Visualisering Cykel- og gangbro. Illustration: Schulze+Grassov

Vi ønsker os en planlægningsbevilling til projektet, som vi finder afgørende for, at Valbys nye boligområder bindes sammen med den øvrige by, og ikke bliver til isolerede boligøer.

Forbindelsen er også en del af den grønne cykelrute og skolevej til den nye sammenlagte Harrestrup Å skole.

Anlægget af forbindelsen skal koordineres med den kommende anlæggelse af Valby skybrudstunnel. Anlægsarbejdet på den går i gang i 2022:

Naturlegepladsen falder fra hinanden

I Valbyparken ligger en af Nordens største naturlegepladser, som tidligere har været præmieret som verdens bedste naturlegeplads. Efter mange års efterslæb på vedligehold er legepladsen dog nu nogle steder i så dårlig stand at den kan være farlig at lege på.

Derfor er det vores ønske, sammen med Kgs. Enghave Lokaludvalg, at få afsat penge til en renovering og opgradering af legepladsen, så den også i fremtiden kan være et udflugtsmål hvor Københavns børn kan lege i naturlige omgivelser.

Læs mere om sagen ovre hos ValbyLIV:

Næste etape af sikre skoleveje til Ålholm Skole

overførselssagen i foråret bevilgede Københavns Kommune penge til den første etape af Sikre Skolevejsprojektet ved Ålholm Skole, som indbefatter de dele af projektet der ligger lige foran skolen og på Skellet.

Etape 2 omfatter de dele af projektet, der ligger ude på Valby Langgade lige foran skolen.

Læs mere om skolevejsprojektet ved Ålholm Skole her:

Etape 3 af projektet kræver yderligere belysning af konsekvenserne af en lukning af den yderste del af Valby Langgade før vi kan anbefale forslaget.

Støt op om vores budgetønsker

Hvis du vil hjælpe os med at overtale politikerne på rådhuset til at prioritere vores ønskede projekter, kan du:

  • Skrive et læserbrev, f.eks. til ValbyLIV
  • Skrive direkte til politikerne på rådhuset

Du finder kontaktinfo på dine politikere lige her på Københavns Kommunes hjemmeside:

Topfoto: Marck B. Permin

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.